Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ορίστηκαν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες των μετεγγραφικών περιόδων, τόσο για τα επαγγελματικά, όσο και για τα ερασιτεχνικά σωματεία. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 22/20-5-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., οι ημερομηνίες της νέας αγωνιστικής περιόδου και των μετεγγραφών έχουν ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

o Ως ημερομηνία έναρξης αποφασίστηκε η 01.07.2022

o Ως ημερομηνία λήξης αποφασίστηκε η 30.06.2023

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (Π.Α.Ε.)

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.07.2022 

έως και 15.09.2022

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και 

εσωτερικές κινήσεις από 16.09.2022 έως και 30.09.2022

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 

01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και 

εσωτερικές κινήσεις από 01.02.2023 έως και 17.02.2023

o Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023, οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη 

δύναμη μίας ΠΑΕ 

o Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023, οι αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους 

ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ

o Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού 

σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη 

δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων 

εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία

o Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.07.2022 έως 31.07.2022

o Επανεκδόσεις ΔΑΙ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ήδη 

ανήκουν στην δύναμη ΠΑΕ ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ)

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.08.2022 

έως και 31.10.2022

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 

01.01.2022 έως και 31.01.2023

o Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

o Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως 

και 31.10.2021

o Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 

01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

o Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2023 έως και 

31.01.2023

o Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ενός 

ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023

 

Σε ό,τι αφορά το ύψος των παραβόλων που συνοδεύουν τις ανωτέρω αναφερόμενες μεταβολές ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη εγκύκλιο και σε συνέχεια σχετικής απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της σχετικά με τις οδηγίες συμμετοχής και ψηφοφορίας στην επικείμενη Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΠΣ Καβάλας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2022. 

 

Οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να δώσουν τη δέουσα προσοχή στις παρακάτω οδηγίες: 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ έχει κάθε αθλητικό σωματείο-μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

- Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.

Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (2022), με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

 

 

   2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

 3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους και το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διανεμηθεί, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και μέχρι τις 14.00 μ.μ.. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό.

        

  4. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας τιμά την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται με το βλέμμα χαμηλά μπροστά στους περισσότερους από 353.000 Έλληνες του Πόντου που σφαγιάστηκαν από τον τουρκικό εθνικισμό. 

Η 19η Μαΐου είναι μία μαύρη ημέρα για τον Ποντιακό Ελληνισμό, την Ελλάδα και την ανθρωπότητα γενικότερα, μία ημέρα που θυμίζει σε όλους πως το μίσος, ο εθνικισμός και η μισαλλοδοξία οδηγούν σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και της αξιοπρέπειας και στερούν από τους ανθρώπους, σπίτια, περιουσίες και ζωές ολόκληρες. Αποτελεί όμως και μία ημέρα που αναδεικνύει το μεγαλείο των Ελλήνων του Πόντου στο χτίσιμο του ελληνικού κράτους και της νέας τους ζωής, τη σημασία του Ποντιακού πολιτισμού, της ιστορίας και της παράδοσης τους και θυμίζει σε όλους μας, πως τέτοια στυγνά εγκλήματα, βασανισμοί και διωγμοί δυναμώνουν τα ήθη και τα φρονήματα των λαών. 

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και η θύμιση των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων αυτής είναι καθήκον και υποχρέωση όλων των χωρών του πλανήτη, ώστε ο κόσμος μας στο μέλλον να μη ζήσει παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.  

Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας υπενθυμίζεται για μία ακόμη φορά σε όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, βάσει της ομόφωνης απόφασης των Ενώσεων - Μελών της ΕΠΟ στη Γενική Συνέλευση της 27ης Αυγούστου 2021 για τροποποίηση του Καταστατικού τόσο της Ομοσπονδίας, όσο και των Ενώσεων και των σωματείων, θα πρέπει να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με αυτό της ΕΠΟ έως τις 30/06/2022

Η εναρμόνιση αυτή γίνεται στα πλαίσια της υιοθέτησης των προτάσεων της Ολιστικής Μελέτης για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, όπως αυτή συντάχθηκε από την UEFA και τη FIFA (Οκτώβριος 2020).

Παρακάτω επισυνάπτεται και η σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων να μεριμνήσουν του ζητήματος, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία.

Ενημέρωση ΕΠΟ για εναρμόνιση καταστατικών ερασιτεχνικών σωματείων 

Η ομάδα του ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας για την περίοδο 2021-2022, νικώντας με σκορ 1-0 την αξιόμαχη ομάδα της ΔΟΞΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ σε έναν αγώνα γιορτή του ποδοσφαίρου. Με τη νίκη αυτή ο ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ κατάφερε, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' Κατηγορίας, να κερδίσει και το Κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας και να κάνει τo νταμπλ, σε μία άκρως πετυχημένη χρονιά.

Ο αγώνα που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο "Ανθή Καραγιάννη" ήταν κλειστός και χωρίς πολλές φάσεις, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο παιχνίδι τους. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος του αγώνα ήταν ο Δουμάνης, που στο 71' της συνάντησης, ύστερα από σέντρα του Παντελίδη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το τρόπαιο στην ομάδα του. 

Στις κερκίδες του "Ανθή Καραγιάννη" βρέθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Κώστας Βακιρτζής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Καβάλας Νίκος Καραμπετάκης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και ο υπεύθυνος των ακαδημιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος. 

Στα αξιοσημείωτα του τελικού ήταν η βράβευση με τιμητική πλακέτα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Γρηγόρη Σαραντίδη από το δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη και του παλαίμαχου τερματοφύλακα της ΔΟΞΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Μανώλη Τσιλογιώργη από το Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη. Η πρώτη γυναίκα διαιτητής σε τελικό Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας Αναστασία Μυλοπούλου, μαζί με τους βοηθούς διαιτητές Γιάννη Γεωργαντέλη και Λάμπρο Σακάλογλου, καθώς και τον τέταρτο διαιτητή Σταύρο Μαγγίνα ανταπεξήλθαν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και τους αξίζουν συγχαρητήρια. 

 

Στη φιναλίστ ομάδα της ΔΟΞΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ τα μετάλλια απένειμαν οι βουλευτές της Π.Ε. Καβάλας κ.κ. Μακάριος Λαζαρίδης και Ιωάννης Πασχαλίδης, ενώ το τρόπαιο του Κυπέλλου και τα μετάλλια των νικητών απένειμε στην ομάδα του ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.   

Ο πρόεδρος Γεώργιος Πριονίδης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας συγχαίρουν θερμά και τις δύο ομάδες για την πορεία τους στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου και εύχονται καλή επιτυχία στους στόχους που έχουν θέσει για τη συνέχεια των αθλητικών τους υποχρεώσεων. 

 

(Φωτογραφίες: Λάσκαρης Τσούτσας)

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει την Διαιτητική Ομάδα για τον 42ο Τελικό Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας, μεταξύ των ομάδων ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ και ΔΟΞΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΥ, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη».

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε η Διεθνής Κα. Μυλοπούλου Αναστασία, με Βοηθούς Διαιτητές τους κ.κ. Γεωργαντέλη Ιωάννη  και Σακάλογλου Λάμπρο. Τέταρτος Διαιτητής ορίστηκε ο κ. Μαγγίνας Σταύρος.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που μία γυναίκα διαιτητής θα διευθύνει τελικό της ΕΠΣ Καβάλας.

Ευχόμαστε ολόψυχα στη Διαιτητική ομάδα καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.