Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας υπενθυμίζει σε όλες τις ομάδες της δύναμής της ότι, σύντομα εκπνέει η προθεσμία για δήλωση των στοιχείων των υπευθύνων των σωματείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάτι για το οποίο θα πρέπει οι υπεύθυνοι των ομάδων να μεριμνήσουν άμεσα.

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 και τα άρθρα 20 και 21, υποχρεούνται τα σωματεία να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, του Γενικού γραμματέα και του Ταμία τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», μέχρι την 01/02/2021.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις όπως, μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και χρηματικό πρόστιμο.

 

Τα σωματεία οφείλουν να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ στους λογιστές τους.