Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γνωστοποιεί σε όλα τα σωματεία - μέλη της ότι, βάσει της υπ' αριθ. οικ.275511 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα σωματεία που δύνανται να συμμετάσχουν στην επικείμενη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΠΣ Καβάλας στις 19 Ιουλίου 2021 με δικαίωμα ψήφου είναι οι αναφερόμενες στον κάτωθι πίνακα. 

Παράλληλα, επισυνάπτεται και η σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την πλήρη ενημέρωση των σωματείων. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α. 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ