Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της θερινής μετεγγραφικής περιόδου της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν (2 Αυγούστου 2021), η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας προβαίνει στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των σωματείων - μελών της, με βάση τα έως τώρα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις αλλαγές στον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγράφων Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν την επανέκδοση/αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων δελτίων, τον τρόπο έκδοσής τους, τις καταληκτικές ημερομηνίες των εργασιών αυτών και την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μεταβολών. 

Παρακαλούνται οι παράγοντες και υπεύθυνοι εκτέλεσης των μετεγγραφών ποδοσφαιριστών των σωματείων να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2021-2022