Μετά τις αρχαιρεσίες της 19ης Ιουλίου 2021 και κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στις 20 Ιουλίου 2021, η κατανομή των αξιωμάτων αυτής έχει ως εξής: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος 

Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ 

Β’ Αντιπρόεδρος

Τσάμαρης Σταμάτης 

Γενικός Γραμματέας

Ζιρτιλίδης Ανδρέας 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Αδαμαντίου Σωτήριος 

Ταμίας

Ρουμελιώτης Δημήτριος 

Μέλος

Σαλπιγκτής Σάββας 

Μέλος

Τσίλογλου Μαρία 

Μέλος

Αμπατζής Δημήτριος 

Μέλος

Πετσινάκης Σταύρος 

Μέλος

Τζίκος Νεκτάριος