τελευταία ενημέρωση 22/01/2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 - 2024
Τελευταία ενημέρωση 03/01/2024
 
 
Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών ΕΠΣΚ 2023-2024
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

 

 

Πρόγραμμα εξ' αναβολής Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών ΕΠΣΚ 2023-2024

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
Τελευταία ενημέρωση 06/09/2023
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Υποδομών
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2023 -2024

 

Τελευταία ενημέρωση 29/03/2024 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16 A' 2023-2024

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16 B' 2023-2024

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 A' 2023-2024

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 B' 2023-2024

   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Α' 2023-2024

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 B' 2023-2024

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Γ' 2023-2024

 
  

  

 Τελευταία ενημέρωση 29/03/2024

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2023-2024

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Α' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Β' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Α' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Β' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Α' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Β' 2023-2024
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Γ' 2023-2024
 

Τελευταία ενημέρωση 02/04/2024

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΣΚ 2023-2024  

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΣΚ (9-10/3/2024) 
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΣΚ (14/3/2024) 
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΣΚ (30-31/3/2024)