Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ορίστηκαν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες των μετεγγραφικών περιόδων, τόσο για τα επαγγελματικά, όσο και για τα ερασιτεχνικά σωματεία. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 22/20-5-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., οι ημερομηνίες της νέας αγωνιστικής περιόδου και των μετεγγραφών έχουν ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

o Ως ημερομηνία έναρξης αποφασίστηκε η 01.07.2022

o Ως ημερομηνία λήξης αποφασίστηκε η 30.06.2023

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (Π.Α.Ε.)

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.07.2022 

έως και 15.09.2022

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και 

εσωτερικές κινήσεις από 16.09.2022 έως και 30.09.2022

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 

01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και 

εσωτερικές κινήσεις από 01.02.2023 έως και 17.02.2023

o Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023, οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη 

δύναμη μίας ΠΑΕ 

o Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023, οι αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους 

ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ

o Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού 

σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη 

δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων 

εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία

o Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.07.2022 έως 31.07.2022

o Επανεκδόσεις ΔΑΙ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ήδη 

ανήκουν στην δύναμη ΠΑΕ ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ)

o Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.08.2022 

έως και 31.10.2022

o Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 

01.01.2022 έως και 31.01.2023

o Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

o Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως 

και 31.10.2021

o Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 

01.01.2023 έως και 31.01.2023

o Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

o Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2023 έως και 

31.01.2023

o Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 

έως και 30.06.2023

o Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ενός 

ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως 

και 30.06.2023

 

Σε ό,τι αφορά το ύψος των παραβόλων που συνοδεύουν τις ανωτέρω αναφερόμενες μεταβολές ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη εγκύκλιο και σε συνέχεια σχετικής απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.