Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γίνεται γνωστός ο πίνακας με τις τιμές των παραβόλων για τις μεταβολές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών σωματείων, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. 

Ο πίνακας αφορά τη ποδοσφαιρική σεζόν 2022-2023 και σε αυτόν αναγράφεται και το ποσοστό κατανομής των παραβόλων σε Ε.Π.Ο. και ΕΠΣ επί των αναφερόμενων τιμών. 

Δείτε παρακάτω την απόφαση της Ε.Π.Ο. και το σχετικό πίνακα: 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. ΕΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023