Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας γίνονται γνωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα και το Κύπελλο της ποδοσφαιρικής σεζόν 2022-2023. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής σε Πρωταθλήματα και Κύπελλο της σεζόν 2022-2023 είναι τα εξής και επισυνάπτονται τα πρότυπα τους: 

  

1) Δήλωση Συμμετοχής Πρωταθλήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

2) Δήλωση Συμμετοχής Κυπέλλου. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

3) Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

4) Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας διακόσια (200) € και στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας εκατόν πενήντα (150) €.

  

5) Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας πενήντα (50) €.

 

6) Ετήσια συνδρομή περιόδου 2022-2023 πενήντα (50) €.

 

7) Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο.

 

8) Ακριβές αντίγραφο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. 

  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, στην καρτέλα "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ή ΚΥΠΕΛΛΟ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", είτε να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι, η συμμετοχή στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας για τις ομάδες της Β’ Κατηγορίας είναι προαιρετική. 

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων όπως συμπληρώσουν όλα τα πεδία που ζητούνται στις σχετικές δηλώσεις συμμετοχής, καθώς κάθε στοιχείο είναι σημαντικό. 

Τέλος, όσον αφορά τις Β' ομάδες της Α' Κατηγορίας που θέλουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Κατηγορίας, το παράβολο συμμετοχής τους ανέρχεται στα εκατόν πενήντα (150) € εάν συμμετάσχουν και στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας και στα εκατό (100) € εάν δεν συμμετάσχουν σε αυτό.