Η Τεχνική Επιτροπή Μικτών Ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γνωστοποιεί την απόφαση της Επιτροπής Εθνικών Διοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για αναβολή της 1ης αγωνιστικής των Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ14 και Κ16, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023. 

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που κοινοποιήθηκε σε όλες τις Ενώσεις της χώρας, η αναβολή οφείλεται στην εκκρεμότητα διευθέτησης του θέματος εγγραφής των διακριθέντων αθλητών στον "Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών’" της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του α. 34, ν. 2725/1999 34 του ν. 2725/1999 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013) και της αριθμ. 11596/9-5-2013 (ΦΕΚ 1218/Β/20-5-2013) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/274258/9199/4262 /22-05-2019 (ΦΕΚ 2118/Β/6-6-2019).