Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γίνεται γνωστό ότι, κατόπιν ομόφωνης απόφασης (64/12-6-2023) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, αντικαθίσταται ο κος. Γεώργιος Τσιλίκας με τον κο. Απόστολο Αμπάρκιολη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καβάλας.

Κατόπιν αυτού, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καβάλας έχει ως εξής:

·         Πρόεδρος: Μπέης Γεώργιος

·         Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αμπάρκιολης Απόστολος

·         Μέλος: Κούτλας Ιωάννης