Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, κατά την τελευταία συνεδρίασή της (06/02/2024) και αφού έλαβε υπ' όψιν τις γραπτές απολογίες των εγκαλουμένων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Επιβάλλει στον πρώτο εγκαλούμενο, αξιωματούχο του σωματείου Μ.Γ.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ κο. Χρυσόστομο Μανωλαρά χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 11 παρ. 7, 12 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.. 
  • Επιβάλλει στο δεύτερο εγκαλούμενο σωματείο Μ.Γ.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, ως αντικειμενικά υπεύθυνο, αλλά και ευθυνόμενο για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων και των φιλάθλων του, για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 11 παρ. 7, 12, 15 & 4 και 7 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε συνδυασμό με άρθρα 7,8, 9, 11 παρ.2 και 14 παρ.2 Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Π.Ο..