Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι το χρονοδιάγραμμα των προθεσμιών Εγγραφών-Μετεγγραφών-Αποδεσμεύσεων κλπ που θα ισχύει για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017, είναι ως ακολούθως:

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ 1-7-2016 ΕΩΣ 30-4-2017

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ 1-9-2016 ΕΩΣ 31-10-2016

&

ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 28-2-2017

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ 1-7-2016 ΕΩΣ 31-10-2016

&

ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-1-2017

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΠΟ 1-7-2016 ΕΩΣ 31-8-2016

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΠΟ 1-7-2016 ΕΩΣ 31-8-2016

&

ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-1-2017

   

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση-απορία ή άλλα επιμέρους σχετικά θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΠΣΚ.