Υπενθυμίζουμε όλα μας τα σωματεία τόσο των τοπικών κατηγοριών όσο και αυτά, της Γ εθνικής κατηγορίας ότι υποχρεούνται να παραλάβουν το ταχύτερο τις προκηρύξεις Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, έτσι ώστε έγκαιρα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε κάθε μία από τις ανωτέρω διοργανώσεις.

Επίσης μπορούν να προμηθεύονται και αιτήσεις μεταβολών.