Η επιτροπή διαιτησίας ενημερώνει τα σωματεία του νομού μας ότι στα επίσημα φιλικά για τα οποία θα ζητείται διαιτησία για την κάλυψή τους, οι ομάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν στον διαιτητή του αγώνα Δελτίο Ατομικών Στοιχείων. Για τους ποδοσφαιριστές που είναι υπό δοκιμή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν Αστυνομική Ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους  ώστε να συντάσσεται Φύλλο Αγώνος.