Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας ότι για την πρώτη έκδoση δελτίου σε αλλοδαπό, αρχικά θα πρέπει να προσκομίσει το σωματείο πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου ποδοσφαιριστή, προκειμένου η Ένωση να υποβάλει ερώτημα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος ποδοσφαιριστής, για το εάν έχει εκδοθεί δελτίο ποδοσφαιριστή σε αυτήν.

Στην συνέχεια και μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία που κατατέθηκε το ερώτημα, το σωματείο έχει το δικαίωμα να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά του υποψήφιου ποδοσφαιριστή για την έκδοση του δελτίου.