Επανερχόμενοι, αν και ήταν γνωστό σε σας μέσω της ιστοσελίδας μας που αναρτήθηκε στις 3-2-2017 η ημέρα και ώρα της κλήσης σας σε απολογία, σας καλούμε εκ νέου σε απολογία ως ακολούθως.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ., καλεί την Τετάρτη 15/2/2017 και ώρα 10:00 πμ, τον Πρόεδρο του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία «ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ», Κωνσταντίνο Μαντέχο, σε γραπτή ή προφορική απολογία, σχετικά με τα όσα δημοσίως ισχυρίστηκε σε τηλεφωνική σύνδεσή του με τη διαδικτυακή ποδοσφαιρική εκπομπή «ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΜΕ ΓΗΠΕΔΟ» στις 30/01/2017 και τα οποία εμπίπτουν στα άρθρα 25, 26 και 27 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Τυχόν υπομνήματά σας και σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης.