ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

                      ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 – Τ.Κ. 653 02  ΚΑΒΑΛΑ – ΤΗΛ. 2510222751 – FAX. 2510227106

                        E-MAILepskav@otenet.gr     ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  www.epskavalas.gr

 

Αρ. Πρωτ. 292                                                                                                   ΚΑΒΑΛΑ 16/6/2017

ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς και την από 12-6-2017 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ Καβάλας στις 8 Ιουλίου ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1.     Δήλωση της εκτελεστικής επιτροπής ΕΠΣΚ, ότι η τακτική γενική συνέλευση έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.

2.     Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας.

3.     Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση πρακτικών της Γ.Σ.

4.     Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

5.     Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης γενικής συνέλευσης

6.     Έγκριση οικονομικού απολογισμού (1-1-2016 έως 31-12-2016).

7.     Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2018.

8.     Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού  απολογισμού για την περίοδο 2016 – 2017.

9.     Διάφορα.

 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, στον ίδιο τόπο και ώρα 10:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων το οποίο εκπροσωπούν.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σωματείο.

Υπενθυμίζεται ότι: α) για να έχει δικαίωμα ψήφου ο αντιπρόσωπος πρέπει το σωματείο που αντιπροσωπεύει να τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι και προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. β) Προπονητές, διαιτητές και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να εκπροσωπούν σωματείο της Ένωσης.

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίηση τους, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της Τρίτης 4-7-2017.

 

Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                             ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η παρούσα ανάρτηση της πρόσκλησης για σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ενέχει έγγραφη ενημέρωση των σωματείων.

Το πληρεξούσιο εκπροσώπησης σωματείου στη Γ.Σ. μπορούν να το εκτυπώσουν τα σωματεία από την ιστοσελίδα της ΕΠΣΚ, αναζητώντας το στην κατηγορία «ΣΩΜΑΤΕΙΑ» και κάνοντας κλικ στην ενότητα «ΑΡΧΕΙΟ».

Βέβαια η παραλαβή πρόσκλησης και πληρεξουσίου μπορούν να γίνουν και από τα γραφεία της Ένωσης.

 

Γνωρίζουμε στα σωματεία ότι μετά από απόφαση της Ε.Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν και τα σωματεία που έχουν οφειλές. Στην εκλογική Γενική Συνέλευση θα εφαρμοσθεί κατά γράμμα το καταστατικό (ταμειακά τακτοποιημένοι).