Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας ότι έχουμε παραλάβει από την ΕΠΟ τη δύναμη των ποδοσφαιριστών τους.

Όσα σωματεία επιθυμούν μπορούν να την παραλάβουν από τη γραμματεία της Ένωσης.

 

Επίσης, σωματεία που έχουν στη δύναμη τους περισσότερους από εκατόν σαράντα (140) ποδοσφαιριστές και επιθυμούν, δύνανται να προβούν σε ομαδική αποδέσμευση, μέσα στις προθεσμίες 1-7-2017 έως 31-7-2017, 1-9-2017έως 30-9-2017και 1-1-2018 έως 31-1-2018.