·        Πρώτη  Εγγραφή:  1/7/2017 – 30/4/2018

·        Μετεγγραφή:  1/7/2017 – 31/10/2017  και  1/1/2018 – 31/1/2018

·        Επανεγγραφή:  1/9/2017 – 31/10/2017  και  1/1/2018 – 28/2/2018

·        Υποσχετική:  1/7/2017 – 31/8/2017  και  1/1/2018 – 31/1/2018

·        Αποδέσμευση (ατομική): 1/7/2017 – 31/8/2017

 

·        Αποδέσμευση (ομαδική): 1/7/2017 – 31/7/2017,  1/9/2017 – 30/9/2017 και 1/1/2018 – 31/1/2018