Για την κατανομή αξιωμάτων της νέας Διοίκησης που εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της 12ης Αυγούστου 2017, εξελέγησαν για ένα έκαστο αξίωμα οι παρακάτω:

·       Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Μιχαήλ

·       Α’ Αντιπρόεδρος: Ρουμελιώτης Δημήτριος

·       Β’ Αντιπρόεδρος: Τσίλογλου Μαρία

·       Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς Χρήστος

·       Ταμίας: Στεφανίδης Αναστάσιος

·       Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μέγας Αχιλλέας

·       Μέλος: Γκέντζογλου Χρήστος

·       Μέλος: Σουφλέρης Γεώργιος

·       Μέλος: Ηλιάδης Δημήτριος

·       Μέλος: Πριονίδης Γεώργιος

    Μέλος: Πετρόπουλος Κωνσταντίνος