1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Καβάλας, πιστό στις εξαγγελίες του αλλά και τις υποσχέσεις του ότι θα συμβάλλει στη νόμιμη και καταστατική λειτουργία των σωματείων του νομού μας, ενημερώνει τα παρακάτω:

Όσα από τα σωματεία μας δεν διατηρούν βιβλία, ή διατηρούν βιβλία αθεώρητα από το αρμόδιο τμήμα της νομαρχίας, ή τα έχουν απολέσει, παρακαλούνται να έρθουν άμεσα στη γραμματεία της Ένωσης ώστε να ενημερωθούν  και στη συνέχεια να προχωρήσουμε από κοινού στην τακτοποίηση κάθε σχετικής με το ανωτέρω θέμα εκκρεμότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων της ΕΠΟ, τα βιβλία που υποχρεωτικά πρέπει να διατηρεί ένα σωματείο είναι:

Α) Μητρώο Μελών

Β) Πρακτικό Συνεδριάσεων Γεν. Συνελεύσεων

Γ) Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Ταμείου

Ε) Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

ΣΤ) Περιουσιακών Στοιχείων

2. Παρακαλούνται όλοι οι παρατηρητές των αγώνων που ορίζονται από την ΕΠΣ Καβάλας να φέρουν στη γραμματεία της Ένωσης μία φωτογραφία προκειμένου να τους εκδοθεί η ταυτότητα παρατηρητή αγώνα για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στη δύναμη των παρατηρητών αγώνων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Στάθη Τουνουσίδη, τηλ. 6972121990

 

3. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μας να εξοπλίσουν το ιατρείο τους αλλά και το φαρμακείο τους με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό, το οποίο θα είναι στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα καλύπτουν κάθε φορά τον αγώνα τους. 

4. Ενημερώνουμε όλους τους  παράγοντες των σωματείων μας ότι απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε περισσότερα του ενός Δ.Σ. σωματείων που ανήκουν στην ΕΠΣ Καβάλας. Εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τότε ο παράγοντας υποχρεούται άμεσα να παραιτηθεί από το Δ.Σ. του ενός εκ των δύο σωματείων που συμμετέχει.