ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Προγραμμάτων της ΕΠΣ Καβάλας, ενημερώνει τα σωματεία ότι στην έκδοση του αναλυτικού προγράμματος αγώνων, θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα αιτήματα που γραπτώς έχουν υποβληθεί στην γραμματεία.

Αυτά σας διαβεβαιώνουμε ότι θα υλοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού, αλλά και της ίσης μεταχείρισης και εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης.

Σκοπός και στόχος της διοίκησης μας είναι να καταστήσουμε αξιόπιστα τα πρωταθλήματα αλλά και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των σωματείων μας, αφού μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, στην προσπάθεια αυτή που καταβάλουμε, θέλουμε απαραίτητα τη δική σας βοήθεια, αλλά και τη δική σας κατανόηση, αφού τα αιτήματα, οι ανάγκες και τα προβλήματα των σωματείων μας ποικίλουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές δύο σωματεία να αγωνίζονται μεταξύ τους και να έχουν καταθέσει διαφορετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Επιτροπή θα λαμβάνει υπ’ όψιν της και θα υλοποιεί κατά βάση το αίτημα της φιλοξενούμενης ομάδας, εκτός και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, όπως π.χ. με το γήπεδο κλπ.