Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας και έγκριση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Καβάλας, έγινε σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ για τη λειτουργία σχολής Διαιτησίας.

Ως πιθανή ημερομηνία έναρξης της νέας σχολής Διαιτησίας έχει ορισθεί η 1η Νοεμβρίου 2017.

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Καβάλας είναι ο κ. Κωνσταντάρας Δημήτριος, τηλέφωνο επικοινωνίας 6972101956.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή, μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντάρα Δημήτριο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες υποβολής αιτήσεων.