Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία ότι για την αναζήτηση ιατρών – νοσηλευτών – διασωστών μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ένωσης ως εξής:

Κίνηση πρώτη: Κατηγορία ΕΝΩΣΗ

Κίνηση δεύτερη: Κατηγορία ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κίνηση Τρίτη: Κατηγορία ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέραν των ιατρών και νοσηλευτών που αναφέρονται στη λίστα, τα σωματεία δύνανται να απευθύνονται και σε άλλα πρόσωπα που έχουν την ανωτέρω αναφερόμενη ιδιότητα, αρκεί βέβαια αυτή να αποδεικνύεται στον διαιτητή με επίσημα δημόσια έγγραφα.

 

Παρακαλούμε, προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, τα σωματεία να εξασφαλίζουν εγκαίρως την παρουσία ιατρού – νοσηλευτή – διασώστη στον αγώνα τους, τόσο για την υγεία των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών και διαιτητών, όσο και για την αποφυγή μη διεξαγωγής του αγώνα με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας.