Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου έχει δημοσιεύσει το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων για το επόμενο δίμηνο και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τη σχετική σελίδα και να ενημερωθούν επ’ αυτού.

Κάνουμε γνωστό σε όλα τα σωματεία ότι όλα τα αιτήματά τους έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και έχουν υλοποιηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε  μια ισορροπία και μία ισονομία για την εύρυθμη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Προσπαθούμε να δούμε το σύνολο και όχι τη μονάδα.

Θα παρακαλούσαμε τους παράγοντες να σεβαστούν την προσπάθεια που καταβάλλει η Επιτροπή και να μη θέτουν αιτήματα που εξυπηρετούν μόνον το δικό τους όφελος, αλλά το γενικότερο καλό. Μόνον έτσι μπορούμε να καταστήσουμε αξιόπιστα τα πρωταθλήματα μας.

Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι όλοι οι παράγοντες θα σεβαστούν αυτήν την προσπάθεια και θα συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων μας.

Όλοι μαζί μπορούμε!

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου

 

Παρασκευάς Χρήστος