Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

                                       -----------------

             ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

             --------------------------------------------------------

   Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων καβάλας θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και την σωματική ανάπτυξη με την σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους, διοργανώνει αυτά τα πρωταθλήματα.

   Θεωρούμε πως η διεξαγωγή αυτών των πρωταθλημάτων είναι κυρίαρχο γεγονός για την πρόοδο και αναβάθμιση του ποδοσφαίρου.

Εάν θέλουμε να δώσουμε προοπτική στο άθλημα και να το βγάλουμε από το αδιέξοδό του, πρέπει πάση θυσία να προστατέψουμε αυτά τα πρωταθλήματα.

 Σαν άτομα υπεύθυνα, θα πρέπει να αναλογιστούμε το βάρος της ευθύνης για την διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών που μας παραδίδουν οι οικογένειές τους ώστε να γίνουν σωστοί αθλητές και σωστοί άνθρωποι.

   Πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πρωταθλήματα το ζητούμενο πρέπει να είναι η συμμετοχή και όχι απαραίτητα η νίκη και ο πρωταθλητισμός.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας σε παράβαση, αντικανονικής συμμετοχής πλαστοπροσωπίας, δηλώσεων και γενικώς ότι δυσφημεί αυτό το πρωτάθλημα και το εκτρέπει από τον σκοπό του θα είναι αμείλικτη.   

Οι δικαιολογίες του τύπου, τι φταίνε τα παιδιά, δεν ευσταθούν και θα πρέπει οι παραβάτες οι ίδιοι, να εξηγήσουν στα παιδιά τις πράξεις τους και σε αυτά να δικαιολογηθούν.

   Κύριοι μην χρησιμοποιείται τα παιδιά, είναι άδικο.

   Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι φέτος θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα σας ευχόμαστε ότι καλύτερο.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 για την περίοδο 2014 -2015

                                          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

                                           -------------------

   Τους αγώνες  (Κ16) (Κ14) πρωταθλήματος μεταξύ ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της και (Κ12)-(Κ10) ενδεχομένως σε τουρνουά ή πρωτάθλημα.

   Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παρακάτω πρωταθλήματα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και βασίζονται στους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-----------------------------------------

   1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και μη (κατά την κρίση της διοργανώτριας).

   2. Θα συγκροτηθούν 4 (τέσσερις) κατηγορίες α) (Κ16) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-1999  β) (Κ 14) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2001, γ)(Κ12) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2003 και δ)(Κ10) με αθλητές που γεννήθηκαν μετά την 1-1-2005.

   3. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με δύο ομάδες ανά κατηγορία με την προϋπόθεση ότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητες η μια από την άλλη.  

 ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

----------------------------------------------

1. Οι αθλητές θα αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, πλην της κατηγορίας (Κ10) οι οποίοι θα αγωνίζονται με πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και κατάσταση υγείας τα σωματεία  είναι υποχρεωμένα να  προσκομίζουν αυτό στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων.

2. Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των αθλητών του. Αφού όλοι οι αθλητές εξετασθούν, η κατάσταση υγείας θα θεωρείται από τον Ιατρό και θα κατατίθεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών  Σωματείων, στα δε Σωματεία θα δίνεται επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων.

Στις καταστάσεις υγείας θα αναγράφεται η Επωνυμία του Σωματείου, η ποδοσφαιρική περίοδος, η κατηγορία  (Κ16) (Κ14) (Κ12),(Κ10) το έτος γέννησης  του αθλητή, ο αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Απαγορεύεται αθλητές που είναι δηλωμένοι στις καταστάσεις υγείας μιας ομάδας να δηλωθούν και σε καταστάσεις άλλης ομάδας ακόμα και εάν οι δύο ομάδες προέρχονται από το ίδιο Σωματείο.

Οι καταστάσεις υγείας που ενέχουν και την ιδιότητα καταστάσεων αθλουμένων μελών, μπορούν να συμπληρώνονται καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, της περίπτωσης να εκδώσει για πρώτη φορά δελτίο του πρώτου γύρου εκτός στην ομάδα που πρόκειται να αγωνισθεί.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση υγείας και αυτό ισχύει όχι μόνο στους επίσημους αγώνες της ομάδας αλλά και στους φιλικούς αγώνες καθώς επίσης και σε κάθε είδους τουρνουά η διοργανώσεις αγώνων που συμμετέχει η ομάδα.

Η κατάσταση υγείας ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα θεώρησής της και για μια μόνο ποδοσφαιρική περίοδο. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, αυτοί δύνανται με ευθύνη του σωματείου τους να καταθέτουν στην Ε.Π.Σ.Κ. πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο με επίσημη μετάφραση καθώς και άδεια παραμονής του ιδίου ή του κηδεμόνα και αντί δελτίου Ε.Π.Ο. θα του εκδίδει η Ε.Π.Σ. Καβάλας προσωρινό δελτίο ισχύος μίας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

------------------------------------------------

α) Στις 30-9-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.μ.μ θα γίνει συνάντηση στα γραφεία της ένωσης της Επιτροπής τμημάτων υποδομής και τις Επιτροπής διαιτησίας με τους εκπροσώπους και προπονητές των τμημάτων υποδομής.

β) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν συμμετοχή έως 19-09-2014. Η κλήρωση του πρωταθλήματος για τις κατηγορίες  (Κ16) και (Κ14) θα γίνει στις 7-10-2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 6.μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. και η έναρξη του πρωταθλήματος για τις κατηγορίες αυτές την 18-10-2014. Για τις κατηγορίες (Κ12) και (Κ10) θα ενημερωθείτε εγγράφως για τον χρόνο κλήρωσης και έναρξη των πρωταθλημάτων ή τουρνουά.

α) Παραχωρητήριο του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσουν για τους εντός έδρας αγώνες τους και να το εξασφαλίσουν από την αρχή στην οποία ανήκει.

β) Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου από πλευράς διοίκησης του σωματείου που θα ασχολείται με το ή τα τμήματα και το τηλέφωνό του.

γ) Το ονοματεπώνυμο του  υπεύθυνου τεχνικού που θα ασχολείται με αυτά τα τμήματα και το τηλέφωνό του,                                              

δ) Το ονοματεπώνυμο ενός προσώπου κατάλληλου να διαιτητεύσει αγώνα, σε περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής από την Επιτροπή Διαιτησίας δεν προσέλθει στο αγώνα.

ε) Όλα τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, απαραιτήτως θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Δηλαδή να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους. Όσα όμως από τα σωματεία δεν συμμετέχουν σε πρωτάθλημα κατηγορίας ανδρών, αυτά υποχρεούνται να καταβάλουν ως συμμετοχή σε πρωτάθλημα υποδομής το ποσό των τετρακοσίων(400)€.

στ) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο ή πρωτάθλημα ή υποδομής, ανάλογα, δεν θα γίνεται δεκτή από τη διοργανώτρια αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΓΗΠΕΔΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

--------------------------------------

 1.Τα σωματεία δύναται έως τις 07-10-2014 να υποβάλλουν εγγράφως προς την Ε.Π.Σ. Καβάλας τα αιτήματα τους για την σύνταξη του προγράμματος.

2. Δεν θα αναβάλλονται αγώνες εκτός ειδικών περιπτώσεων και πάντα με απόφαση της διοργανώτριας η οποία και είναι η μόνη υπεύθυνη να τους ορίσει εκ νέου. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα αυτός υποχρεωτικά θα διεξάγεται έως την αμέσως επόμενη Τετάρτη από την προγραμματισθείσα ημέρα διεξαγωγής. Η διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να διακόψει την διεξαγωγή του πρωταθλήματος εάν κρίνει πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι ( π.χ. καιρικές συνθήκες).

3. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο και σε ειδικές περιπτώσεις, Τετάρτες αν αυτό κριθεί αναγκαίο και κατόπιν απόφασης της διοργανώτριας.

4. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι για την μεν  (Κ16) 80 λεπτά (δύο ημίχρονα των 40 λεπτών) για  την (Κ14) κατηγορία 70 λεπτά (σε δύο ημίχρονα των  35 λεπτών ) για  την (Κ12)  (60) λεπτά ( σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών), για την (Κ10) σαράντα (40’) λεπτά σε δύο ημίχρονα των είκοσι (20’) λεπτών .

5. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να μεριμνήσουν για τους εντός έδρας αγώνες τους να είναι το γήπεδο τέλεσης του αγώνα στην διάθεση τους, να φροντίσουν για την καταλληλότητα (γραμμώσεις-κούρεμα )καθώς επίσης ότι άλλο χρειάζεται για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

6. Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου θα κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ

-------------------------------

1. Όλοι οι αγώνες θα διαιτεύονται από διαιτητές μέλη της Ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων Καβάλας. Σε περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής δεν προσέλθει στο γήπεδο ο αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά. Καθήκοντα διαιτητή αναλαμβάνει ο δηλωθείς από το γηπεδούχο σωματείο και σε περίπτωση απουσίας του ο  δηλωθείς του φιλοξενούμενου σωματείου Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συντάξει φύλλο αγώνα και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στον προβλεπόμενο χρόνο στην Ε.Π.Σ.Κ., σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο. Σε περίπτωση που αναιτιολόγητα δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας την ευθύνη έχουν και τα δύο σωματεία ή αυτό που με δική του υπαιτιότητα δεν διεξήχθη. Σε αυτήν την περίπτωση τα υπεύθυνα σωματεία τιμωρούνται με αφαίρεση βαθμών όπως ορίζει ο ΚΑΠ και με πρόστιμο 30€. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι 50 Ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 100 Ευρώ και θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

2. Στην διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζονται ο κανονισμός διαιτησίας και γενικά σε όλο το πρωτάθλημα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ   εκτός ειδικών περιπτώσεων.

3. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 15 του ΚΑΠ και το οποίο θα προσκομίζεται στην Ε.Π.Σ.Κ. από το γηπεδούχο σωματείο το αργότερο σε τρείς ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται μέσα στην προβλεπόμενη ημέρα το γηπεδούχο σωματείο θα τιμωρείται με πρόστιμο 30Ε .

4. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα δεκαοκτώ(18) αθλητές. Αντικατάσταση επιτρέπεται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών.

5. Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο το ελάχιστο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

   6. Το φύλλο αγώνα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων αφού ελέγξουν τα αναγραφόμενα του διαιτητή.      

   7. Κάθε σωματείο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή και να είναι στην διάθεση του αντίπαλου σωματείου :

 1. Κατάσταση υγείας θεωρημένη.
 2. Δελτία αθλητικής ιδιότητας.
 3. Να δηλωθεί ο προπονητής της ομάδας.
 4. Να δηλωθεί ο παράγοντας της ομάδας.

8. Εντάσεις θα επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή ή για πλαστοπροσωπία. Για να γίνει δεκτή η ένσταση που καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πρέπει να υποστηριχθεί με υπόμνημα προς την Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ που θα υποβάλλεται μέσα σε 72 ώρες από την λήξη του χωρίς παράβολο .  Αν διαπιστωθεί κατά την εκδίκαση δόλια συμπεριφορά του σωματείου τότε αυτό θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο FAIR-PLAY

-------------------      

1.Η ευθύνη των σωματείων στην συγκρότηση και λειτουργία αυτών των τμημάτων είναι τεράστια. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας πως οι νεαροί αθλητές μας σε αυτές τις ηλικίες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν πρότυπα που επηρεάζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους αγωνιστικά αλλά πολλές φορές και στις  κοινωνικές τους σχέσεις. Οι μεταχείριση αυτών των παιδιών από τους παράγοντες και κυρίως από τους προπονητές πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα προσόντα τους και κυρίως να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες. Να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους και κυρίως τους αντιπάλους. Να μάθουν να πειθαρχούν στις εντολές των παραγόντων, προπονητών και διαιτητών. Να τους εμφυσήσουμε το φίλαθλο πνεύμα και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το κυρίαρχο. Πρέπει να τα δώσουμε να καταλάβουν ότι πέρα από αθλητές μας ενδιαφέρουν σαν άτομα και κυρίως ότι τα αγαπάμε. Αξίζει πιστεύουμε, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την σωστή εκμάθηση του αθλήματος σε αυτά τα παιδιά και κυρίως η διαπαιδαγώγηση τους. Η Ε.Π.Σ. Καβάλας θα είναι αμείλικτη απέναντι σε αυτούς που με απαράδεκτες συμπεριφορές θα προσπαθήσουν να εκτρέψουν το πρωτάθλημα αυτό από την φιλοσοφία τις διοργάνωσής του.

2. Οι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι, των σωματείων θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στην διάρκεια των αγώνων και θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές.

3.Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κ.λ.π.  διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα οι ομάδες τους θα τιμωρούνται μέχρι και αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν, αν αυτό κρίνει η διοργανώτρια και στις ανδρικές τους ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

------------------------------------

1. Δικαιούται ποδοσφαιριστής που ανήκει σε ένα σωματείο και το σωματείο αυτό δεν συμμετέχει σε ένα από τα τέσσερα πρωταθλήματα υποδομής σχετικό με την ηλικία του να δηλωθεί στην κατάσταση υγείας άλλου σωματείου και να αγωνίζεται κανονικά με την προϋπόθεση της έγγραφης άδειας του σωματείου στο οποίο ανήκει και αφού αυτή κατατεθεί πριν την χρησιμοποίησή του στην Ε.Π.Σ.Κ.(Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΓΥΡΟΥ) Το δε πρωτότυπο έγγραφο  παραμένει στην Ε.Π.Σ.Καβάλας και επικυρωμένο αντίγραφο αυτού δίνεται στο σωματείο που θα αγωνίζεται. Το έγγραφο αυτό είναι υποχρεωμένο μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά να το παρουσιάζει πριν την έναρξη του αγώνα στον διαιτητή.

2. Δικαιούται ποδοσφαιριστής που αγωνίσθηκε με την ομάδα του να αγωνισθεί και με την, αμέσως κατώτερη ή ανώτερη ηλικιακά  ομάδα, στην οποία είναι δηλωμένος αρκεί από την λήξη του προηγούμενου αγώνα έως την έναρξη του επόμενου να έχουν περάσει 24 ώρες άλλως η συμμετοχή του κρίνεται αντικανονική. Στην πιο πάνω περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. (αντικανονική συμμετοχή) αφορούν τον δεύτερο αγώνα όπου έγινε η παράβαση.

3. Ποδοσφαιριστές αλλοδαποί, που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, αφ’ όσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα θα δύναται να αγωνισθούν με προσωρινό δελτίο το οποίο εκδίδει η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ αφού προηγουμένως προσκομίσει το ενδιαφέρον σωματείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

---------------------------

1. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται όταν καλούνται  από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

2. Η συγκρότηση των ομίλων και η διαδικασία ανάδειξης των πρωταθλητών (φάσεις του πρωταθλήματος) θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ αμέσως μετά τις δηλώσεις συμμετοχής.

 3. Η Ε.Π.Σ.Κ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων.

 4. Τα πρωταθλήματα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. με πιστή εφαρμογή του εκτός ορισμένων περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη και αυτό διότι υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε αυτά τα πρωταθλήματα. Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Καβάλας.

5. Η εξόφληση του εξοδολόγιου διαιτησίας θα γίνεται από το σωματείο πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

6. Η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ θα αποστείλει σε όλα τα σωματεία ονομαστική κατάσταση και τηλέφωνα όλων των πτυχιούχων νοσηλευτών –νοσηλευτριών, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο από τον γιατρό της ένωσης και δύναται να καλύπτουν τους αγώνες σας.

                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

α) Στις ημερομηνίες που ακολουθούν κανένα από τα σωματεία μας δεν έχει το

δικαίωμα διοργάνωσης τουρνουά.

β) Τα σωματεία που συμμετέχουν στα τουρνουά της ένωσης θα καλύπτουν από

κοινού τα έξοδα διαιτησίας και ιατρικής κάλυψης (το ποσό θα διατηρείται με τον

αριθμό των συμμετέχοντων σωματείων, άρα το ποσό θα είναι  ελάχιστο για κάθε

σωματείο).

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2014 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ (1999-2000)

(2001-2002), (2003-2004).

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006) ΓΗΠΕΔΟ ΖΥΓΟΥ

(2007-2008) ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006).

ΚΥΡΙΑΚΗ 09-11-2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006), (2007-2008).

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006).

ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006)  ΕΝΩΣΙΑΚΟ

18-01-2015 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006) ΕΝΩΣΙΑΚΟ

8-03-2015 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006) (2007-2008)

29-03-2015 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ (2005-2006)

12-04-2015 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ……………….

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                          

                                            

                                                                ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ16)                                                                                      

 • Διάσταση γηπέδου : κανονικό γήπεδο.
 • Διάσταση εστιών : κανονικές (όμοιες με αυτές των ανδρών).
 • Διάρκεια αγώνα : 80 λεπτά (2 ημίχρονα των 40΄ έκαστο).
 • Αριθμός ποδοσφαιριστών : 11 εναντίον 11.
 • Αριθμός αλλαγών : Μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.
 • Αράουτ : με τα χέρια.
 • Χτύπημα πέναλτι : από το απόσταση 11 μέτρων.
 • Χτύπημα κόρνερ : από το σημείο – γωνία του κόρνερ.
 • Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5.
 • Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών
 • Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-1999

                                              

                                                ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ14)

 • Διάσταση γηπέδου :  περιοχή με περιοχή ή (50Χ70)
 • Διάσταση εστιών : (5Χ2)
 • Διάρκεια αγώνα : 70 λεπτά (2 ημίχρονα των 35΄ έκαστο).
 • Αριθμός ποδοσφαιριστών : (9) εναντίον (9) αντίστοιχα.
 • Αριθμός αλλαγών : Μέχρι εννέα  (9) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.
 • Αράουτ : με τα χέρια.
 • Χτύπημα πέναλτι : από το απόσταση 11 μέτρων.
 • Χτύπημα κόρνερ : από το σημείο – γωνία κόρνερ.
 • Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5
 • Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών
 • Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2001                               

                                                           ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ12)            

                      

 • Διάσταση γηπέδου: διαστάσεων  35Χ55 .
 • Διάσταση εστιών:3Χ2 μέτρα.
 • Διάρκεια αγώνα: 60 λεπτών (2 ημίχρονα των 30’ έκαστο).
 • Αριθμός ποδοσφαιριστών:  (8) εναντίον (8).
 • Αριθμός αλλαγών : μέχρι (8) ποδοσφαιριστές

      αντικαθίσταται όλοι οι ποδοσφαιριστές (μία μόνο φορά έκαστος) .     

 • Αράουτ  με τα χέρια.
 • Χτύπημα πέναλτυς: από απόσταση (9) μέτρων
 • Χτύπημα κόρνερ: από τη γωνία του γηπέδου
 • Χρησιμοποίηση μπάλας Ν4.
 • Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Π.Ο.) πλην την περίπτωση των αλλοδαπών 
 • Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2003

                                           

                                              ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Κ10)                                               

                   

 • Διάσταση γηπέδου: διαστάσεων  30Χ40 .
 • Διάσταση εστιών: 3Χ2 μέτρα.
 • Διάρκεια αγώνα: 40 λεπτών (2 ημίχρονα των 20’ έκαστο).
 • Αριθμός ποδοσφαιριστών:  (7) εναντίον (7).
 • Αριθμός αλλαγών : μέχρι (7) ποδοσφαιριστές αντικαθίσταται όλοι οι ποδοσφαιριστές (συνεχόμενα)
 • Αράουτ  με τα πόδια.
 • Χτύπημα πέναλτυς: από απόσταση (9) μέτρων
 • Χτύπημα κόρνερ: από τη γωνία του γηπέδου
 • Χρησιμοποίηση μπάλας Ν4.
 • Όλοι αγωνίζονται με πιστοποιητικό γέννησης που φέρει θεωρημένη φωτογραφία από την εκδούσα αρχή,
 • Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 1-1-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 Η Ε.Π.Σ. Καβάλας αφού έλαβε υπ' όψη:

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα,

β) το καταστατικό της,

γ) τον κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει.

δ) τους Κανόνες Παιδιάς Ποδοσφαίρου,

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος ερασιτεχνών

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Την διοργάνωση της Α' φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών περιόδου 2014-2015. 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΟΜΑΔΩΝ

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο ή πρωτάθλημα ή υποδομής, ανάλογα, δεν θα γίνεται δεκτή από τη διοργανώτρια αρχή. 

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 25-07-2014 στην Ένωση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από το χρηματικό παράβολο των 100 (εκατό) €.  Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ Καβάλας για την 1η φάση και της 2ης φάσης που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.      Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Σ. Καβάλας.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων του πιο πάνω πρωταθλήματος.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

   α) Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 23-08-2014 μέχρι 15-03-2015.                          

   β) Οι αγώνες της 2ης φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. από 01-04-2015 μέχρι πέρατος της ποδοσφαιρικής περιόδου και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κ.Α.Π. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

α) Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ θα διεξαχθούν σε μονούς αγώνες (ΝΟΚ –ΑΟΥΤ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση.

Μετά την Α’ φάση και μέχρι της αναδείξεως κυπελλούχου Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ (πλην ημιτελικής φάσης)  οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. (από τη Β’ φάση και μετά).    

Η ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΝΤΟΣ –ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)

β) Ο κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ συμμετέχει στο κύπελλο ερασιτεχνών Πανελλαδικά που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της αυτής.

γ) Ο τελικός για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ.Καβάλας (1η φάση) οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από  την Ε.Π.Ο. (2η φάση) διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά  την κρίση της η διοργανώτρια.

δ) Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Κ.Α.Π.

ε) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β' φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.O. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο ( υπεύθυνοι γι' την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι σε συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος. 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ      

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται να διεξαχθεί την 05-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων 1ης φάσης ορίζεται η 23-08-2014 ημέρα Σάββτο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου. Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π. (άρθρο 43, του Κ.Α.Π.) 

5.  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ                   

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής:

α) Για τους αγώνες της 1ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ.) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

β) Για τους αγώνες της 2ης φάσης (διοργ.Ε.Π.Ο.) την επομένη μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

γ) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες και των δύο φάσεων γίνονται σε 15 ημέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί. 

6.ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ                   

α) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδο τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ                

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

 8. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ                 

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης η διαρκείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. σχετικό φύλλο αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ                 

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ               

Για την ομάδα η οποία παραιτείται η αποχωρεί η γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

11. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ                

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ύστερα από πρόταση της Ε.Π.Σ.Κ. οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. κυρώσεις. 

12. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ               

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

13. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ               

Α' φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες Β' φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.   

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ             

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

 15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ              

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.        

  16. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ               

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται πινακίδες με αριθμό (ο ίδιος και από τις δύο πλευρές).

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.- Ε.Π.Σ.Κ. σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ.Κ. χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ' όσον δεν εξοφληθούν  οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ.Κ. 1η φάση και η Ε.Π.Σ.Κ. στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 13, του Κ.Α.Π.). Η είσοδος και η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ.Κ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των  αγώνων, ενώ για όλη τη δεύτερη φάση η Ε.Π.Ο.

17.  ΕΠΑΘΛΑ                   

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη του.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους επόπτες καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) 1. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

     2. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ' αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις. 

18. ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ                  

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Καβάλας (1η φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (2η φάση).

Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα. 

                

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

                                      ΠΕΡ 2014-2015

1. Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Κ.

3. Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο εκατό(100)€. (ΠΛΗΝ ΤΗΣ Β        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (50)€.

4. Ετήσια συνδρομή περιόδου 2014-2015

5. Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το  γήπεδο.

6. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγει.

7. Δήλωση εκπροσώπου του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 8. Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το  σωματείο σας.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

             έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς και των υπ’ αριθμόν 9/ 06--05-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.

                                                 ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

 Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ η οποία θα   πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ στο κέντρο της Καβάλας στις              14 Ιουνίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00.π.μ. με τα παρακάτω θέματα.

 

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας

2. Εκλογή δύο (2) γραμματέων για την τήρηση πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού απολογισμού για την περίοδο  2013-2014

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού (1-1-2013-31-12-2013)

5. Διάφορα

6. Προυπολογισμός οικονομικού έτους 2014

7. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του απολογισμού από τα 

σωματεία της Γενικής Συνέλευσης.  

       Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση  χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα δηλ Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-5-2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ (9)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ 2004

ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΩΡΑ 11.00           ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ                      (Α)

ΩΡΑ 11.00           ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ                   (Β)

ΩΡΑ 11.00           ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 2004                     (Γ)

                                       ΑΝΑΠΑΥΛΑ

ΩΡΑ 12.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (Α)-ΝΙΚΗΤΗΣ (Β)                                (1)

ΩΡΑ 12.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (Γ)-ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)             (2)

ΩΡΑ 12.00           ΗΤΤΗΜΕΝ (Α-Β-Γ)-ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)                     (3)

                                                 ΑΝΑΠΑΥΛΑ

ΩΡΑ 13.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (1)-ΝΙΚΗΤΗΣ (2)             ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΩΡΑ 13.00           ΗΤΤΗΜ (1)-ΝΙΚΗΤΗ (3)                   ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΩΡΑ 13.00           ΗΤΤΗΜ (2)-ΗΤΤΗΜ (3)                    ΘΕΣΕΙΣ 5-6

                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ (11)

                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

 ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

ΠΑΟΚ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ 2004

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Α

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Β

ΩΡΑ 10.30           ΠΑΟΚ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ                   (Α)

ΩΡΑ 10.30           ΑΝΑΓΕΝΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Α -ΚΑΒΑΛΑ 2004                 (Β)

ΩΡΑ 11.30           ΑΝΑΓΕΝΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Β-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ                      (Γ)

                                             

ΩΡΑ 12.30           ΝΙΚΗΤΗΣ (Α)-ΝΙΚΗΤΗΣ  (Β)                (1)

 

ΩΡΑ 13.30           ΝΙΚΗΤΗΣ (Γ)-ΚΛΗΡ ΗΤΤΗΜ  (Α-Β-Γ)   (2)

ΩΡΑ 13.30           ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)-ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)         (3)

                                            ΤΕΛΙΚΟΣ

ΩΡΑ 15.00          ΝΙΚΗΤΗΣ (1)-ΝΙΚΗΤΗΣ (2)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υποχρέωση των σωματείων είναι να μετακινηθούν από την έδρα τους έως την Κεραμωτή την Κυριακή 4 Μαίου 2014 το πρωί και στην επιστροφή από την Κεραμωτή στην έδρα τους. Την μετακίνηση με το πλοίο καθώς και από το λιμάνι στο γήπεδο αναλαμβάνει η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ. Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καβάλας. 

                                       ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Κ9)

ΓΗΠΕΔΟ                                  20Χ40 μέτρα

ΕΣΤΙΕΣ                                    3Χ2 μέτρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ                               30’ λεπτά (2 ημίχρονα των 15 λεπτών έκαστο)

ΑΡ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ            7Χ7                                               

                                      ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Κ11)

ΓΗΠΕΔΟ                                  35Χ55 μέτρα

ΕΣΤΙΕΣ                                    3Χ2 μέτρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ                               40’ λεπτά (2 ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο)

ΑΡ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ            8Χ8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-04-2014 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

2.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 03-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

2.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

2.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδαία και μεγαλειώδη νίκη με σκορ 1-0 κατέκτησε ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Καβάλας ΑΕΤΟΣ Ορφανού το απόγευμα της Τετάρτης 9 Απριλίου 2014, στο γήπεδο Λιτοχωρίου Κατερίνης, επι του κυπελλούχου Ε.Π.Σ.Τρικάλων Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Καλαμπάκας. Μία νίκη που οδηγεί τον Κυπελλούχο της ένωσής μας ΑΕΤΟ στην ημιτελική φάση. Ο αγώνας αυτός θα γίνει την 30 Απριλίου 2014 και αντίπαλος θα είναι ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Αργολίδος ΕΡΜΗΣ Κιβερίου. Η διοίκηση της Ε.Π.Σ. Καβάλας, οι παράγοντες των τοπικών σωματείων και σύσωμος ο φίλαθλος κόσμος του νομού μας εύχεται στον ΑΕΤΟ όχι απλά να φτάσει στον τελικό, αλλά να κατακτήσει και το κύπελλο ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών Ελλάδος περιόδου 2013-2014