Η Ειδική Επιτροπή Προπονητών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Καβάλας, γνωστοποιεί τα σημαντικότερα σημεία του νέου Κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ, καθώς και τις θέσεις του ίδιου του Συνδέσμου Προπονητών, ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. 

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου Κανονισμού Προπονητών, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική, είναι τα εξής: 

  1. Απαραίτητη η παρουσία διπλωματούχων προπονητών στην Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία (τουλάχιστον UEFA B στην Α΄ κατηγορία και τουλάχιστον UEFA C στη Β΄ Κατηγορία) – Άρθρο 5 του Κανονισμού.
  2. Απαραίτητη η παρουσία διπλωματούχων προπονητών (τουλάχιστον UEFA C) σε όλα τα τμήματα υποδομής των σωματείων της ΕΠΣ Καβάλας - Άρθρο 5 του Κανονισμού.
  3. Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι Προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός ερασιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα Προπονητής σε τμήματα υποδομών - ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις Μικτές Ομάδες μίας ΕΠΣ – Άρθρο 5, παρ. 5 του Κανονισμού. 
  4. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ Καβάλας, υποχρεούται σε πρόσληψη Προπονητή για τα τμήματα αυτά. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός ποδοσφαιρικού σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα – Άρθρο 6, παρ. 2δ του Κανονισμού. 
  5. Στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ η πρόσληψη Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους - Άρθρο 6, παρ.2α του Κανονισμού.
  6. Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣ αποτελεί ειδικό έγγραφο για κάθε Προπονητή, αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του εντός της Τεχνικής Περιοχής (Άρθρο 10 παρ.2). Κάθε Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή ή Προπονητής Τερματοφυλάκων ή Προπονητής Φυσικής Κατάστασης, ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον Αγωνιστικό Χώρο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους επίσημα ορισμένους Διαιτητές του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Άρθρο 10, παρ. 8. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την υπ' αριθ. 03/14-05-2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε το υπ' αριθμ. 8/10-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διοργανώσεων, στις εισηγήσεις του οποίου, σχετικά με τα πρωταθλήματα των ΕΠΣ ήταν η "Έκτιση ποινών διακοπέντων πρωταθλημάτων". 

Συγκεκριμένα η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε την έκτιση των ποινών αγωνιστικού αποκλεισμού για ποδοσφαιριστές, προπονητές και αξιωματούχους και τιμωρίας έδρας για τις ομάδες (εξαιρουμένων των χρηματικών) στους μη διεξαχθέντες αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Από την Υγειονομική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γίνονται γνωστές διευκρινιστικές οδηγίες, τις οποίες εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Οι οδηγίες αυτές έχουν ισχύ έως τις 30/8/2021. 

Δείτε τις οδηγίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Γ.Γ.Α. για την άθληση

 

 

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι πίνακες διαιτητών 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας και προχωρημένου σταδίου, καθώς επίσης βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας για την ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022.

 

Διαιτητές

 

1ης Κατηγορίας
2ης Κατηγορίας
3ης Κατηγορίας
Προχωρημένου Σταδίου

 

Βοηθοί Διαιτητές

 

1ης Κατηγορίας
2ης Κατηγορίας
3ης Κατηγορίας

 

Εκπαιδευτές Διαιτητών

 

Εθνικοί Εκπαιδευτές

 

Παρατηρητές Διαιτησίας

 

1ης Κατηγορίας
2ης Κατηγορίας
3ης Κατηγορίας

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας γίνονται γνωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα και το Κύπελλο της ποδοσφαιρικής σεζόν 2021-2022. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι: 

  • την Πέμπτη 19 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Α' Κατηγορίας
  • την Παρασκευή 20 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Β' Κατηγορίας, καθώς και για τις συμμετοχές στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής σε Πρωταθλήματα και Κύπελλο της σεζόν 2021-2022 είναι τα εξής: 

  

1) Δήλωση συμμετοχής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπουν οι προκηρύξεις.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΚ

 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καβάλας - ΕΠΟ (Χορηγείται από την ΕΠΣ Καβάλας).

 

3) Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο ΕΠΣΚ πενήντα (50) €.

  

4) Ετήσια συνδρομή περιόδου 2021-2022 πενήντα (50) €.

 

5) Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας διακόσια (200) € και Β’ κατηγορίας εκατόν πενήντα (150) €.

 

6) Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο.

 

7) Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της σύνθεσης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης. Τα σωματεία που έχουν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκόμισαν πέρυσι στην ΕΠΣ Καβάλας, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν επιπλέον Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ένα νέο μέλος της με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

  

8) Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

9) Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας (θα ακολουθήσει αργότερα με την παροχή Δελτίου Πιστοποίησης για παρουσία στον πάγκο της ομάδας).

 

10) Βεβαίωση χορηγών.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, είτε να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία αυτής. 

Σήμερα (28/7) το πρωί συναντήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, κ. Γεώργιος Πριονίδης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Θεόδωρο Ζαγοράκη. 

Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καθώς και ζητήματα που απασχολούν την ΕΠΣ Καβάλας.