Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας κάνει γνωστή την προκήρυξη του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ευθύνης της για την ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022. 

Σε αυτήν βρίσκονται όλες οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας για τη νέα σεζόν.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη και στη σελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, στην καρτέλα "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ" - "ΚΥΠΕΛΛΟ" - "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ".   

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη του Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας της νέας σεζόν:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2021-2022

 

Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας κάνει γνωστή την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων ευθύνης της για την ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022. 

Σε αυτήν βρίσκονται όλες οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών της ΕΠΣ Καβάλας για τη νέα σεζόν.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη και στη σελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, στην καρτέλα "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ" - "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ" - "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ".   

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων της νέας σεζόν:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2021-2022

 

Η ΕΠΣ Καβάλας ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της, ότι βάσει του νέου Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των δελτίων αθλητικής ιδιότητας με το δελτίο νέου τύπου, το οποίο θα είναι λευκού χρώματος, για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Για το λόγο αυτόν καλούνται όλα τα σωματεία να προβούν στην αντικατάσταση των δελτίων παλαιού τύπου έως 30/8/2021.

Όλα τα υφιστάμενα δελτία που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον επιλεγεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράψουν τριετή διάρκεια. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα κόστη στον πίνακα παραβόλων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ, καθώς μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ορισθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη) διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

Το παράβολο επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου με ισχύ για τρία χρόνια έχει οριστεί από την ΕΠΟ στην τιμή των 5 ευρώ/δελτίο. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των σωματείων, η ΕΠΣ Καβάλας όρισε το σχετικό παράβολο στην τιμή των 3 ευρώ/δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της αίτησης μεταβολών για τη σεζόν 2021-2022 έχει οριστεί από την ΕΠΣ Καβάλας στα 2 ευρώ. Οπότε, το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση ενός δελτίου ορίζεται από την ΕΠΣ Καβάλας στα 5 ευρώ αντί για 7 που όρισε η ΕΠΟ.

Επιπλέον, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των σωματείων και για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι συμμετοχές των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση των ομάδων, οι παράγοντες μπορούν να θέσουν σε προτεραιότητα την αντικατάσταση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες τους και να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των υπόλοιπων δελτίων σε μεταγενέστερο χρόνο και έως τις 30/6/2022.Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση. Αναλυτικότερα:

 • Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται), όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα (φωτογραφία). Σε αλλοδαπούς και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται έντυπο με λατινικούς χαρακτήρες.
 • Απλή Φωτοτυπία Ταυτότητας για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές (Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικούς και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς)
 • Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί.
 • Σε περίπτωση ανήλικου ποδοσφαιριστή, απαιτείται Δήλωση Κηδεμόνα στο πίσω μέρος της αίτησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Δεύτερη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε καθαρή κατάσταση, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί κατά το προηγούμενο έτος. 

 

Υπενθυμίζονται, τέλος, τα παράβολα όλων των μεταβολών ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2021-2022, όπως ορίστηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2021-2022

 

(Πρότυπο συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου) 

 

Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γίνεται γνωστή η νέα σύνθεση των Επιτροπών που θα επιληφθούν επί των διαφόρων θεμάτων του τοπικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, μετά και τη συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ανακοινώνονται οι πρόεδροι των Επιτροπών και άμεσα θα ανακοινωθούν και τα μέλη αυτών. 

Οι νέες Επιτροπές που συστάθηκαν έχουν ως εξής:

 

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων

 

 

Πριονίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)

 

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (Μέλος)

 

Τσάμαρης Σταμάτης (Μέλος)

 

Ζιρτιλίδης Ανδρέας (Μέλος)

 

Ρουμελιώτης Δημήτριος (Μέλος)

  
Εκτελεστική Επιτροπή  
Πρόεδρος Πριονίδης Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Β' Αντιπρόεδρος Τσάμαρης Σταμάτης
Γενικός Γραμματέας Ζιρτιλίδης Ανδρέας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αδαμαντίου Σωτήριος
Ταμίας Ρουμελιώτης Δημήτριος
Μέλος Σαλπιγκτής Σάββας
Μέλος Τσίλογλου Μαρία
Μέλος Αμπατζής Δημήτριος
Μέλος Πετσινάκης Σταύρος
Μέλος Τζίκος Νεκτάριος

 

Επιτροπή Διαιτησίας

 

Πρόεδρος

Αναμένεται ανακοίνωση

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

 

Τεχνική Επιτροπή Μικτών Ομάδων & Πρωταθλημάτων Υποδομής

 

Πρόεδρος

Τζίκος Νεκτάριος

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

 

Πειθαρχική Επιτροπή

 

Πρόεδρος

Ευστρατίου Αντώνιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναμένεται ανακοίνωση

  

 

Επιτροπή Ασφάλειας Γηπέδων & Πρόληψης Βίας

 

Πρόεδρος

Κοκολιός Γεώργιος

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

 

 

Επιτροπή Στατ. & Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου

 

Πρόεδρος

Τσίλογλου Μαρία 

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση
   

Επιτροπή Προμηθειών

 

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση

Μέλος

Αναμένεται ανακοίνωση
   
Ειδική Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων  
Πρόεδρος Τσάμαρης Σταμάτης
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
   
Ειδική  Επιτροπή Παρατηρητών   
Πρόεδρος Σαλπιγκτής Σάββας
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
   
Ειδική Επιτροπή Προπονητών  
Πρόεδρος  Ρουμελιώτης Δημήτριος
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
   
Ειδική Επιτροπή Θεμάτων Θάσου  
Πρόεδρος Πετσινάκης Σταύρος
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
   
Ειδική Υγειονομική Επιτροπή  
Πρόεδρος Τσίλογλου Μαρία
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση
Μέλος Αναμένεται ανακοίνωση

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γνωστοποιεί σε όλους τους προπονητές και παράγοντες που συμμετείχαν στη Σχολή Προπονητών UEFA D της Καβάλας τον Ιούνιο του 2019, ότι μπορούν να παραλάβουν τα διπλώματα παρακολούθησης της σχολής από τα γραφεία της ΕΠΣ Καβάλας στις μέρες και ώρες λειτουργίας αυτών. 

Πρόκειται για διπλώματα των κάτωθι προπονητών/παραγόντων:

 • ΑΛΕΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 • ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 • ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
 • ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 • ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 • ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΓΚΟΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΑΡΑΜΠΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
 • ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
 • ΚΑΡΥΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 • ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 • ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
 • ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
 • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 • ΜΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 • ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 • ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 • ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΡΟΥΜΠΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 • ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ 
 • ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΣΑΪΛ
 • ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 • ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΤΣΙΜΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΤΖΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 • ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΒΑΛΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
 • ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της θερινής μετεγγραφικής περιόδου της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν (2 Αυγούστου 2021), η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας προβαίνει στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των σωματείων - μελών της, με βάση τα έως τώρα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις αλλαγές στον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγράφων Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν την επανέκδοση/αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων δελτίων, τον τρόπο έκδοσής τους, τις καταληκτικές ημερομηνίες των εργασιών αυτών και την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μεταβολών. 

Παρακαλούνται οι παράγοντες και υπεύθυνοι εκτέλεσης των μετεγγραφών ποδοσφαιριστών των σωματείων να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2021-2022