ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος (6940766479)

Αντιπρόεδρος

Τσίλογλου Μαρία (6945638145)

Β’ Αντιπρόεδρος

Σαλπιγκτής Σάββας (6944328479)

Γενικός Γραμματέας

Ζιρτιλίδης Ανδρέας (6944102027)

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (6973880117)

Ταμίας

Τσάμαρης Σταμάτης (6946282060)

Μέλος

Τζίκος Νεκτάριος (6983503348)

Μέλος

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Μέλος

Αμπατζής Δημήτριος (6946474346)

Μέλος

Πετσινάκης Σταύρος (6976885183)

Μέλος

Ανανιάδης Θεόδωρος