ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (6973880117)

Αντιπρόεδρος

Ρουμελιώτης Δημήτριος (6944945596)

Β’ Αντιπρόεδρος

Ηλιάδης Δημήτριος (6958452263)

Γενικός Γραμματέας

Μέγας Αχιλλέας (6936854747)

Αναπληρώτρια Γεν.  Γραμματέας

Τσίλογλου Μαρία (6945638145)

Ταμίας

Πριονίδης Γεώργιος (6940766479)

Μέλος

Γκέντζογλου  Χρήστος (6938978225)

Μέλος

Παρασκευάς Χρήστος (6973052552)

Μέλος

Σουφλέρης Γεώργιος (6984391691)

Μέλος

Διακουμής Παναγιώτης (6946344759)

Μέλος

Στεφανίδης Αναστάσιος (6976624183)