Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Κ-14 όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2019-2020

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Κ-12 όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2019-2020