Τελευταία ενημέρωση 10/08/2020
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου
 
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ