Τελευταία ενημέρωση 28/07/2021

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Περιόδου 2021-2022

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της

γ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει

δ) τους Κανόνες  Ποδοσφαίρου

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

στ) την από 30/2021 απόφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την διοργάνωση της Α’ φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών

περιόδου 2021-2022.

 

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

 

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ καθώς και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο δεν θα γίνεται δεκτή από την διοργανώτρια αρχή.

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 20-08-2021 στην Ένωση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των πενήντα ευρώ (50 €). Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. Καβάλας για την Α΄ φάση και την Β΄ φάση που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του πιο πάνω πρωταθλήματος.

 

Άρθρο 2: Διοργάνωση

 

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 04-09-2021 μέχρι την προθεσμία γνωστοποίησης του Κυπελλούχου μας στην ΕΠΟ.

 

Άρθρο 3: Τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

 

α) Οι αγώνες της 1ης  φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα διεξαχθούν σε ομίλους 4 ομάδων με γεωγραφικό κριτήριο ανάλογα με τις αιτήσεις. Οι αγώνες θα διεξάγονται με βαθμολογικό κριτήριο και οι ομάδες της Α΄ κατηγορίας θα αγωνίζονται στην έδρα των ομάδων της Β΄ κατηγορίας.

β) Οι αγώνες της 2ης φάσης θα συμπεριλαμβάνουν τις δύο (2) πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Η φάση αυτή  θα διεξαχθεί σε μονούς αγώνες (νοκ – άουτ), με έδρα αυτήν που θα βγαίνει κάθε φορά από την κλήρωση.

γ) Οι αγώνες της 3ης φάσης περιλαμβάνουν τους νικητές των ζευγαριών της 2ης φάσης και εδώ θα συμπεριληφθούν και οι ομάδες μας της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Η φάση αυτή  θα διεξαχθεί σε μονούς αγώνες (νοκ – άουτ), με έδρα αυτήν που θα βγαίνει κάθε φορά από την κλήρωση. Στην περίπτωση που στο ζευγάρι των ομάδων υπάρχει ομάδα Γ΄ Εθνικής τότε ως έδρα ορίζεται από τώρα αυτή της ομάδας της μικρότερης κατηγορίας.

δ)  Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας). Στη φάση αυτή που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

ε) Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Καβάλας συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδος την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022 -  2023 που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της.

στ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από την Ε.Π.Ο. διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά την κρίση της η διοργανώτρια.

ζ) Η διεξαγωγή των αγώνων της Β΄ φάσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων του Κ.Α.Π.

η) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο (υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία, για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος).

 

Άρθρο 4: Πρόγραμμα αγώνων-Ημερομηνία Έναρξης αγώνων

 

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται η 30-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 04-09-2021 ημέρα Σάββατο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 5: Επαναληπτικοί Αγώνες

 

Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής: Για τους αγώνες (διοργάνωση Ε.Π.Σ. Καβάλας) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

 

Άρθρο 6: Γήπεδα τέλεσης αγώνων

 

α) Τα γήπεδα τέλεσης αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ. Καβάλας το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

 

Άρθρο 7: Γήπεδα ακατάλληλα

 

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 8: Φύλλο αγώνα

 

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται σχετικό φύλλο αγώνα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 9: Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών

 

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 10: Αποχώρηση ομάδας-Διακοπή αγώνα-Αδυναμία συμμετοχής ομάδας-Παραίτηση

 

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 11: Άδεια αγώνα-Τήρηση τάξης

 

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημίζουν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

 

Άρθρο 12: Μπάλες αγώνα-Ιατροί αγώνα-Ώρα προσέλευσης

 

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 13: Έξοδα μετακίνησης σωματείων

 

Στην Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, στη Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 14: Οικονομική οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος αγώνων

 

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 15: Προπονητές

 

Όλα τα σωματεία της Α’ και Β’  Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου. Αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B και άνω για την Α’ Κατηγορία και UEFA C και άνω για τις υπόλοιπες Κατηγορίες και πρωταθλήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών ως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ.

 

Προσοχή: Κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα  προπονητή, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης που εκδίδει για το λόγο αυτό η ΕΠΣ Καβάλας.

 

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣ Καβάλας (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη τυχούσας χορηγηθείσας εξαίρεσης από την Ε.Π.Ο..

 

Άρθρο 16: SUPER CUP

 

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, η οποία ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ», στην παρούσα ποδοσφαιρική σεζόν αναβάλλεται εξαιτίας μη διεξαγωγής πρωταθλημάτων την ποδοσφαιρική σεζόν 2020-2021 λόγω COVID-19.

 

Άρθρο 17: Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.

 

Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις

 

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών ισχύει ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π.

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.-Ε.Π.Σ. Καβάλας σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ. Καβάλας χρήματα από οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ’ όσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ. Καβάλας (Α’  φάση) και η Ε.Π.Σ. Καβάλας στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο. Η είσοδος και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ. Καβάλας έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, ενώ για όλη τη 2η φάση η Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 19: Έπαθλα

 

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητή καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

 

Άρθρο 20: Παράβολο ενστάσεων

 

Το ποσό του παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων καθορίστηκε μετά από απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Άρθρο 21: Τελική διάταξη

 

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό, εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσουν οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου και η ΕΠΣ Καβάλας.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Καβάλας (Α΄ φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (Β΄ φάση).

Για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΠΣ Καβάλας στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Με αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα. 


 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

        

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ