Τελευταία ενημέρωση 24/08/2022

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Περιόδου 2022-2023

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της και το καταστατικό της ΕΠΟ

γ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει

δ) τους Κανόνες  Ποδοσφαίρου

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

στ) την από 22/08/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ. Καβάλας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την διοργάνωση της Α’ φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών

περιόδου 2022-2023.

 

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

 

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα στην Γ΄Εθνική και την Α΄κατηγορία και προαιρετικά για τις ομάδες της Β΄ κατηγορίας.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ καθώς και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο δεν θα γίνεται δεκτή από την διοργανώτρια αρχή.

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 12-08-2022 στην Ένωση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των πενήντα ευρώ (50 €). Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. Καβάλας για την Α΄ φάση και την Β΄ φάση που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του πιο πάνω πρωταθλήματος.

 

Άρθρο 2: Διοργάνωση

 

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας μετά από  κλήρωση των φάσεων μέχρι την προθεσμία γνωστοποίησης του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ Καβάλας στην ΕΠΟ.

 

Άρθρο 3: Τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

 

Όλοι οι αγώνες του  κυπέλλου διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ άουτ) και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 20 παράγραφος 9 του Κ.Α.Π διάταξη και ακολουθεί η διαδικασία παράτασης και αν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο φτάσουν στα ημιτελικά (δηλαδή στις  τέσσερις), τότε και μόνο οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές, εντός και εκτός και η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη θα είναι γηπεδούχος

α) Οι αγώνες της 1ης  φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας, στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα διεξαχθούν, ημέρα Τετάρτη, μετά από κλήρωση την 24-8-2022, σε ημερομηνία η οποία θα ορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε) της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.

β) Οι αγώνες της 2ης φάσης θα συμπεριλαμβάνουν τις ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η φάση και θα διεξαχθούν μετά από κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας

γ) Οι αγώνες της 3ης φάσης  θα συμπεριλαμβάνουν τις ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η φάση συν τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής και θα διεξαχθούν μετά από κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Στην περίπτωση που στο ζευγάρι των ομάδων υπάρχει ομάδα Γ΄ Εθνικής τότε ως έδρα ορίζεται από τώρα αυτή της ομάδας της μικρότερης κατηγορίας.

δ)  Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας). Στη φάση αυτή που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

ε) Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Καβάλας συμμετέχει στο κύπελλο Ελλάδος την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023 -  2024 που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της.

στ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από την Ε.Π.Ο. διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά την κρίση της η διοργανώτρια.

ζ) Η διεξαγωγή των αγώνων της Β΄ φάσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων του Κ.Α.Π.

η) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο (υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία, για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος).

 

Άρθρο 4: Πρόγραμμα αγώνων-Ημερομηνία Έναρξης αγώνων

 

α) Η ημερομηνία κλήρωσης της 1ης φάσης ορίζεται η 24-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τόπο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 5: Επαναληπτικοί Αγώνες

 

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής: Για τους αγώνες (διοργάνωση Ε.Π.Σ. Καβάλας) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

 

Άρθρο 6: Γήπεδα τέλεσης αγώνων

 

α) Τα γήπεδα τέλεσης αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ. Καβάλας το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

 

Άρθρο 7: Γήπεδα ακατάλληλα

 

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 8: Φύλλο αγώνα

 

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται σχετικό φύλλο αγώνα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 9: Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών

 

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 10: Αποχώρηση ομάδας-Διακοπή αγώνα-Αδυναμία συμμετοχής ομάδας-Παραίτηση

 

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 11: Άδεια αγώνα-Τήρηση τάξης

 

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημίζουν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

 

Άρθρο 12: Μπάλες αγώνα-Ιατροί αγώνα-Ώρα προσέλευσης

 

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 13: Έξοδα μετακίνησης σωματείων

 

Στην Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, στη Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 14: Οικονομική οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος αγώνων

 

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 15: Προπονητές

 

Όλα τα σωματεία της Α’ και Β’  Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου. Αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B και άνω για την Α’ Κατηγορία και UEFA C και άνω για τις υπόλοιπες Κατηγορίες και πρωταθλήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών ως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ. Σωματεία που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3,6 και 10 του Κανονισμού Προπονητών, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ και με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) τα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ.

 

Προσοχή: Κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα  προπονητή, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης που εκδίδει για το λόγο αυτό η ΕΠΣ Καβάλας.

 

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣ Καβάλας (Τμήμα Προπονητών), εντός είκοσι (20) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη τυχούσας χορηγηθείσας εξαίρεσης από την Ε.Π.Ο..

 

Άρθρο 16: SUPER CUP

 

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, η οποία ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ». Στην παρούσα ποδοσφαιρική σεζόν ο εν λόγω αγώνας δεν θα διεξαχθεί

 

Άρθρο 17: Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.

 

Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις

 

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών ισχύει ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π.

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.-Ε.Π.Σ. Καβάλας σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ. Καβάλας χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ’ όσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ. Καβάλας Α’  φάση και η Ε.Π.Σ. Καβάλας στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο. Η είσοδος και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ. Καβάλας έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, ενώ για όλη τη 2η φάση η Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 19: Έπαθλα

 

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητή καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

 

Άρθρο 20: Παράβολο ενστάσεων

 

Το ποσό του παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων καθορίστηκε μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

 

α. Απαγορεύεται να διεξαχθεί ο τελικός στο γήπεδο ομάδας που αγωνίζεται στον τελικό, εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσουν οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου και η ΕΠΣ Καβάλας.

β. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και αυτά της διαδικτυακής τηλεόρασης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής παραχωρούνται στη διοργανώτρια Ε.Π.Σ Καβάλας, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα ανάμειξης των σωματείων

γ. Η διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Επίσης με βάση τις σχετικές διατάξεις των υπολοίπων νόμων και κανονισμών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που αφορούν την διεξαγωγή αγώνων και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτούς. Αν, μετά τη δημοσίευση της παρούσας ή την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων, τροποποιηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται αμέσως, ανεξάρτητα αν έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας, που θωρούνται μη γραμμένες

γ. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ Καβάλας ως διοργανώτριας του Κυπέλλου και των σωματείων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε) της Ε.Π.Σ Καβάλας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα  μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων

δ. Κάθε φύσεως διαφορές, που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες, που μετέχουν στους αγώνες, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά – ποδοσφαιρικά όργανα, απαγορευομένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε. Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις του Κ.Α.Π και της αθλητικής νομοθεσίας που ισχύει, θα επιλύεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  (Ε.Ε) της Ένωσης, στα πλαίσια του νόμου, των οικείων κανονισμών, του καταστατικού της Ε.Π.Ο και της Ε.Π.Σ Καβάλας, καθώς και του ορθού και δικαίου για την Α΄ φάση και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ για τη Β΄ φάση  

στ. Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα. 


 

Για την Ε.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

        

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ