Τελευταία ενημέρωση 28/09/2021
 
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Διοργανώσεων ΕΠΣΚ
 
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ