Τελευταία ενημέρωση 24/09/2021

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΑΙ Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Περιόδου 2021-2022

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της και το καταστατικό της ΕΠΟ

γ) τους κανονισμούς της ΕΠΟ

δ) την υπ' αριθμόν 30/2021 απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΚ.

ε) την με αριθμό 34/2021 απόφαση της Ε.Ε της ΕΠΣΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

α) Τους αγώνες πρωταθλήματος περιόδου 2021-2022 μεταξύ των ομάδων της Α΄ κατηγορίας. Το πρωτάθλημα αυτό θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των δεκατεσσάρων (14) ομάδων με διπλούς αγώνες και με βαθμολογία. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

 

1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

2. ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΓΑΙΪΚΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ

3. ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

5. ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

6. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

7. ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

8. ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΛΙΑΣ

10. ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

11. ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

12. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

13. ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ

14. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 

β) Το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα  διεξαχθεί σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής, με διπλούς αγώνες και με βαθμολογία, όπως προβλέπεται από τον ΚΑΠ. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

 

1. ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

3. Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

7. ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

8. ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ

9. ΚΑΒΑΛΑ 2004

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

11. ΠΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

12. ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

 14. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

 15. ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 16. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 17. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑ

 18. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

 19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

 20. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

 21. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΕΡΕΩΝ 2004

 22. ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 23. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 24. ΟΙ ΛΥΚΟΙ

 25. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

καθώς και όσες ομάδες αναγνωρισθούν και εγγραφούν ως μέλη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Ένωσή μας, μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής, καθώς και σωματεία που σήμερα βρίσκονται σε αδράνεια και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εκ νέου, αφού προηγουμένως προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες.  

 

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

 

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣΚ, ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα των τοπικών μας πρωταθλημάτων Α’ και  Β’  Κατηγορίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην ΕΠΣΚ της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διοργάνωσης των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’  τοπικής Κατηγορίας και ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Πρωταθλήματος  της ΕΠΣΚ.

 

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

 

Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’  Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές

Συμβούλιο της F.I.F.A.,

β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της ΕΠΣΚ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα

που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής Πρωταθλήματος Α’ και Β΄  Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας.

 

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) κατηγορίες ανάλογα με τις συμμετοχές. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣΚ έως την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. για την Α’ Κατηγορία και ως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. για τη Β’ Κατηγορία, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των διακοσίων (200) ευρώ για την Α’ Κατηγορία, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τη Β΄κατηγορία και επιπλέον πενήντα (50) ευρώ η ετήσια συνδρομή για το κάθε σωματείο.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣΚ το Συνυποσχετικό

Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., Ε.Π.Ο. και ΕΠΣΚ, νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Καβάλας.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και την ΕΠΣΚ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής (Κ.Α.Π., άρθρο 7, παρ. 3, περίπτωση ε) ).

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, δεν λάβουν μέρος, η ΕΠΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η ημέρα Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία

 

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό F.A.X. Για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αυτής θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣΚ.

Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚ με τις ομάδες θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας, ή τηλεφωνικά, ή μέσω γραπτών μηνυμάτων, ή μέσω των φύλλων αγώνα, ή αν τα σωματεία τα ίδια προσέρχονται στη γραμματεία της Ένωσης για να την παραλάβουν. Για οποιαδήποτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΚ, θεωρείται ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση περί αυτής.

 

Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις

 

α) Όλοι οι αγώνες Α’ και Β’  κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

β) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του  θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση που θα γίνει στις 30-08-2021 και ώρα 19:00 μμ στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ.

γ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή κλπ.)

δ) Είναι υποχρεωτική ,η συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεννέα [19] ετών (γεννημένος δηλαδή μετά την 1-1-2003). Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τα πρωταθλήματα της Α’ και Β’ Κατηγορίας. Σε  περίπτωση μη τήρησης του συγκεκριμένου μέτρου, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Α.Π. και οι ομάδες θα τιμωρούνται για αντικανονική συμμετοχή, βάσει του άρθρου 23, παρ. 1, υποπαράγραφος ε΄.

 

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες των πρωταθλημάτων Α’ και Β’

Κατηγορίας και

β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,

επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του

ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο και της ΕΠΣΚ.

Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης παραπέμπει την παραβάτη Ομάδα στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΚ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

 Άρθρο 7. Γήπεδα / Ημέρα - ώρες έναρξης αγώνων

 

 

Όλοι οι αγώνες της Α’ και Β΄  Κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια

λειτουργίας και ακόμη τις προδιαγραφές του νόμου.

Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή μίας Ομάδας στα Πρωταθλήματα Α’ και Β΄  Κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα. Οι Ομάδες όμως έχουν την δυνατότητα με την Δήλωση Συμμετοχής να ορίσουν και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το

Σωματείο και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης μας και πληρεί τους όρους της διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης μας δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα Σωματείο. Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν δηλώσει η δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η Επιτροπή του πρωταθλήματος θα αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ημέρας ή/και ώρας ή/ και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην ΕΠΣΚ δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ομαδικής ασθένειας ποδοσφαιριστών, οι ομάδες θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση ιατρού από δημόσιο νοσοκομείο ή το Ε.Σ.Υ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναβολής.

 

Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες και αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν αυτά την άδεια τέλεσης αγώνα.

 

Άρθρο 8. Γιατρός αγώνα

 

Η παρουσία γιατρού, διασώστη ή νοσηλευτή στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός, διασώστης ή νοσηλευτής έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα ή, ειδάλλως, αν έχει αποφασίσει περί αυτού η Ομοσπονδία). Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 9. Υποβολή Ενστάσεων – Εκδίκαση ενστάσεων – Παράβολο ενστάσεων

 

Για την υποβολή και την εκδίκαση ενστάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 και 24 του ΚΑΠ. Το ποσό, δε, του παραβόλου για την υποβολή ένστασης καθορίστηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Άρθρο 10. Ώρα προσέλευσης ομάδας – Αλλαγές ποδοσφαιριστών – Μπάλες

 

Για την ώρα προσέλευσης των ομάδων στο γήπεδο, τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών και τις μπάλες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 11. Άδεια τέλεσης αγώνα

 

Για την άδεια τέλεσης αγώνα υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο, ως προβλέπει το άρθρο 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ΚΑΠ, καθώς επίσης φέρει ευθύνη για τη λήψη ενδεικνυόμενων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, τις εξέδρες και τον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, την άνεση και την ασφάλεια των φιλάθλων.

 

Άρθρο 12. Κύπελλο Ήθους

 

Η ΕΠΣ Καβάλας, με απόφαση του Δ.Σ., έχει θεσμοθετήσει την απονομή Κυπέλλου Ήθους στα σωματεία που δεν τους έχει επιβληθεί ποινή καθ’ όλη τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού έτους.  

 

Άρθρο 13. Προπονητές

 

Όλα τα σωματεία της Α’ και Β’  Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου. Αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B και άνω για την Α’ Κατηγορία και UEFA C και άνω για τις υπόλοιπες Κατηγορίες και πρωταθλήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών ως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ.

 

Προσοχή: Κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα  προπονητή, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης που εκδίδει για το λόγο αυτό η ΕΠΣ Καβάλας.

 

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης

Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣΚαβάλας.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣΚαβάλας (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη τυχούσας χορηγηθείσης εξαίρεσης από την ΕΠΟ.

 

Άρθρο 14: SUPER CUP

 

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, η οποία ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ» στην παρούσα ποδοσφαιρική σεζόν αναβάλλεται εξαιτίας μη διεξαγωγής πρωταθλημάτων την ποδοσφαιρική σεζόν 2020-2021 λόγω convid 19.

 

 Άρθρο 15. Ποδοσφαιριστές. Επιτρεπόμενες αλλαγές στον αγώνα. (Άρθρο 16,18 και 19 ΚΑΠ)

 

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση τόσων ποδοσφαιριστών, όσων προβλέπει το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 16. Άνοδος – Υποβιβασμός

 

Α’ Κατηγορία – Β΄ Κατηγορία: Η ομάδα που θα καταλάβει την  πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας θα διεκδικήσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, όπως προβλέπει η προκήρυξη της ΕΠΟ. Αναλυτικά οι περιπτώσεις ανόδου και υποβιβασμού των ομάδων ανά κατηγορία:

 

1η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν υποβιβάζεται κάποια από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+0) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (13-4=9) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι δύο πρώτοι από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας  και οι δύο ομάδες που είναι τρίτες σε κάθε ένα από τους δύο ομίλους της Β΄ κατηγορίας παίζουν αγώνα μπαράζ (9+2+2+1=14).

2η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι δυο ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+2=15)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (15-4=11) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  και οι ομάδες που είναι δεύτερες σε κάθε όμιλο της Β΄ κατηγορίας παίζουν αγώνα μπαράζ (11+1+1+1=14).

3η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζεται μία από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+1=14)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (14-4-=10)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι δύο πρώτοι από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (10+2+2=14).

4η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν υποβιβάζεται κάποια από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+0=14) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (14-4=10)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι δύο πρώτοι από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (10+2+2=14) .

5η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι δυο ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+2=16) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (16-4=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

6η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζεται μία από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+1=15) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (15-4=11)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο  οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας και οι δύο ομάδες που είναι δεύτερες ες σε κάθε ένα από τους δύο ομίλους της Β΄ κατηγορίας παίζουν αγώνα μπαράζ (11+1+1+1=14).

Μετά την άνοδο και τον υποβιβασμό των ομάδων ανά κατηγορία, στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2022 – 2023 οι ομάδες θα είναι (14) στην Α’ Κατηγορία, στην δε Β΄ κατηγορία δεν υπάρχει υποβιβασμός ομάδων  

 

Άρθρο 17. Έπαθλα πρωταθλήματος

 

Στην πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο.

 

Άρθρο 18. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα – Μπάλα Πρωταθλήματος

 

Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στην ΕΠΣ Καβάλας και σε όποια συμφωνία προχωρήσει αυτή, τα Σωματεία υποχρεούνται να την αποδεχθούν.

 

Άρθρο 19: Τελικές διατάξεις

 

Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. και της ΕΠΣ Καβάλας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.

Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΠΣ Καβάλας στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ