ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2019 -2020

 

Τελευταία ενημέρωση 13/3/2020 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16  B' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 Β' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 9x9 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 B' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Γ' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-10 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-10 B' 2019-2020

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-10 2019-2020

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, πρωταθλήτρια θα αναδεικνύεται η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ισοβαθμία τότε θα έχουμε δύο ή και περισσότερες πρωταθλήτριες ομάδες.