Τελευταία ενημέρωση 13/3/2020

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 9x9 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Γ' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-10 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-10 Β' 2019-2020
 
 
 
 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 2019-2020

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 2019-2020

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-10 2019-2020
 
 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, πρωταθλήτρια θα αναδεικνύεται η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ισοβαθμία τότε θα έχουμε δύο ή και περισσότερες πρωταθλήτριες ομάδες.