Τελευταία ενημέρωση 09/08/2023

   

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ/ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ
 
 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 DETAILED INFORMATION ON THE PROCCESSING OF PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)
 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ (2022)
 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)
 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS OF NATIONAL TEAMS (2022)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (2022) 
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - CLUB OFFICIALS (2022) 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ (2022) 
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - MATCH OFFICIALS (2022) 
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών 2023
Παράβολα Ερασιτεχνικών Σωματείων για μεταβολές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών περιόδου 2023-2024
Καθορισμός ηλικιακών ορίων ποδοσφαιριστών 2023-2024
Διαδικασία αλλαγής προσωπικών στοιχείων και ελληνοποίησης μέσω Ε.Ι.Π./Ε.Π.Ο.
Διαδικασία και έγγραφα για εξαιρετικές περιπτώσεις αποδέσμευσης βάσει άρθρου 8, Παραρτήματος Β' Κ.Ι.Μ.Π.
Απαιτούμενα έγγραφα για όλες τις μεταβολές - κινήσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 2023-2024