Μετά από σχετικό αίτημα της ΕΠΣ Σάμου, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να παρακολουθήσει τη σχολή προπονητών ποδοσφαίρου, που πρόκειται να λειτουργήσει με ευθύνη της τοπικής Ένωσης, ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση – δήλωση το αργότερο μέχρι 21 Μαΐου 2018, όπως το σχετικό δείγμα που ακολουθεί:

 

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ

 

Δηλώνω με την παρούσα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη σχολή προπονητών ποδοσφαίρου που πρόκειται να διοργανώσετε στη Σάμο.

………………………2018

Ο Δηλών

…………………………….

(Υπογραφή)

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλέφωνο σταθερό:

Τηλέφωνο κινητό:

 

Για τυχόν απορίες ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΠΣ Σάμου στο τηλέφωνο 22730-27794 και στο fax 22730-24577

 

Γιώργος Σουφλέρης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών

ΕΠΣ Καβάλας