Η Ειδική Επιτροπή Προπονητών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Καβάλας, γνωστοποιεί τα σημαντικότερα σημεία του νέου Κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ, καθώς και τις θέσεις του ίδιου του Συνδέσμου Προπονητών, ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. 

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου Κανονισμού Προπονητών, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική, είναι τα εξής: 

  1. Απαραίτητη η παρουσία διπλωματούχων προπονητών στην Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία (τουλάχιστον UEFA B στην Α΄ κατηγορία και τουλάχιστον UEFA C στη Β΄ Κατηγορία) – Άρθρο 5 του Κανονισμού.
  2. Απαραίτητη η παρουσία διπλωματούχων προπονητών (τουλάχιστον UEFA C) σε όλα τα τμήματα υποδομής των σωματείων της ΕΠΣ Καβάλας - Άρθρο 5 του Κανονισμού.
  3. Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι Προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός ερασιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα Προπονητής σε τμήματα υποδομών - ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις Μικτές Ομάδες μίας ΕΠΣ – Άρθρο 5, παρ. 5 του Κανονισμού. 
  4. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ Καβάλας, υποχρεούται σε πρόσληψη Προπονητή για τα τμήματα αυτά. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός ποδοσφαιρικού σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα – Άρθρο 6, παρ. 2δ του Κανονισμού. 
  5. Στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ η πρόσληψη Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους - Άρθρο 6, παρ.2α του Κανονισμού.
  6. Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣ αποτελεί ειδικό έγγραφο για κάθε Προπονητή, αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του εντός της Τεχνικής Περιοχής (Άρθρο 10 παρ.2). Κάθε Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή ή Προπονητής Τερματοφυλάκων ή Προπονητής Φυσικής Κατάστασης, ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον Αγωνιστικό Χώρο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους επίσημα ορισμένους Διαιτητές του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Άρθρο 10, παρ. 8.