Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, εφαρμόζοντας πιστά τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν το άθλημα του ποδοσφαίρου, αλλά και θέλοντας να συμβάλλει στην ορθή λειτουργία των σωματείων – μελών της Ένωσής μας, ενημερώνει τα παρακάτω:

Το Δελτίο πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό έγγραφο από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς την κατάθεσή του ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο όσων αναγράφονται στο ΦΑ. Επίσης, απαγορεύεται ένας ενεργός προπονητής ποδοσφαίρου, δηλαδή κάτοχος ταυτότητας τριετίας σε ισχύ, να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου με άλλη ιδιότητα. Τέλος, όλες οι ΠΑΕ και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή (βλέπε σχετικά άρθρα 6, 10, 11, 12 και 13 Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου). 

Έκδοση Δελτίου πιστοποίησης λοιπών ερασιτεχνικών/τοπικών πρωταθλημάτων  

Οι ΕΠΣ εκδίδουν Δελτίο πιστοποίησης προπονητή για τις ομάδες Ακαδημιών της Γ'  Εθνικής, καθώς και  της Α’ και Β’ τοπικής κατηγορίας  και για τα σωματεία που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών. 

 
Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου

2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018           

3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)

6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών

7) Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

Όλα τα ανωτέρω θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από την πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, αυτού που έχει στα έγγραφά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών ποδοσφαίρου Ν. Καβάλας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους προπονητές για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να παρακολουθήσουν το αναθεωρητικό σεμινάριο, το οποίο θα γίνει στην Καβάλα στις 21 και 22 Ιουλίου 2018.

Το εν λόγω σεμινάριο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι προπονητές που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από σχολές οι οποίες λειτούργησαν μέχρι την 31/12/2017 και έλαβα διπλώματα UEFA A’, UEFA B’, καθώς και αυτοί της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι εξομοιούμενοι γυμναστές.

Για τους κατόχους διπλώματος UEFA C’ θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό σεμινάριο και περί αυτού θα γίνει σχετική ενημέρωση.

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως προπονητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το αναθεωρητικό αυτό σεμινάριο, ώστε να προμηθευτούν τη νέα ταυτότητα τριετούς διάρκειας, που θα έχει ισχύ από το 2019 έως και το 2021. Η ταυτότητα αυτή θα εκδοθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσα στο 2018 και αφού προηγουμένως αποσταλούν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας δύο ημερών και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 και τη Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 στον πολυχώρο του Ενωσιακού Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ Καβάλας στην περιοχή των Αμισιανών.

Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους, διότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι προπονητές άλλων συνδέσμων, ωστόσο προτεραιότητα θα έχουν τα μέλη του συνδέσμου Καβάλας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία του, καταθέτοντας σχετική αίτηση και φωτοτυπία του διπλώματος του στους υπεύθυνους του Συνδέσμου Προπονητών Ν. Καβάλας με το αντίστοιχο παράβολο.

Τα παράβολα συμμετοχής έχουν ως εξής:

α. Για προπονητές που αποφοίτησαν μέχρι την 31/12/2016

·         UEFA B’, 80 ευρώ

·         UEFA A’, 120 ευρώ

β. Για προπονητές που αποφοίτησαν μέχρι την 31/12/2017

·         UEFA B’, 30 ευρώ

·         UEFA A’, 40 ευρώ

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως ακολούθως:

·         Σάββατο 21/7/2018, ώρα 12:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.

·         Κυριακή 22/7/2018, ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

Γιώργος Σουφλέρης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών

ΕΠΣ Καβάλας

Παρακαλούνται οι παρακάτω πτυχιούχοι προπονητές ποδοσφαίρου, κάτοχοι διπλώματος UEFA C, που φοίτησαν και επέτυχαν  στη σχολή UEFA C που λειτούργησε στην Καβάλας το Δεκέμβριο του 2017, να βρίσκονται το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο Ενωσιακό μας Αθλητικό Κέντρο, ώστε να παραλάβουν τα πτυχία τους. Πρόκειται για τους:

·       Γεώργιο Χατζηδημητρίου

·       Κωνσταντίνο Φοργιάρης

·       Μιχαήλ Τσιρομενίδη

·       Νικόλαο Σιδηρόπουλο

·       Ιωάννη Βαρδαβούλια

·       Γεώργιο Αντωνίου

·       Δημήτριο Βουλγαράκη

·       Θεόδωρο Δάφτσιο

·       Χρήστο Σγουρίδη

·       Θεόφιλο Παπαδόπουλο

·       Μαριγκλέν Ντομί

·       Επαμεινώνδα Νεοφυτίδη

·       Παναγιώτη Μυλωνά

·       Ηλία Μπόσκο

·       Θεόδωρο Μαδέση

·       Ποσειδώνα Κώτσιου

·       Ανδρέα Ισαακίδη

Η απονομή θα γίνει παρουσία όλων των εκπροσώπων των σωματείων μας, που την ημέρα εκείνη θα συμμετέχουν στις διαδικασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των σωματείων – μελών μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπονητών ΕΠΣ Καβάλας, κ. Γιώργο Σουφλέρη ή τη Γραμματεία της Ένωσης.  

 

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι προπονητές ποδοσφαίρου, κ.κ. Μαγκαφίνης Αριστείδης και Στυλιανίδης Ιορδάνης, να περάσουν από τη γραμματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, προκειμένου να παραλάβουν τις ταυτότητες τους τριετούς διάρκειας που έχει εκδώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για λογαριασμό τους.

Επίσης, οι προπονητές κ.κ. Σαββάτης Φιλοκτήμων και Μελισσόπουλος Σταύρος να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν.

Μετά από ερωτήματα που υπέβαλαν πολλά σωματεία της δύναμής μας, γύρω από το δικαίωμα εργασίας προπονητή σε σωματείο, προκειμένου να σχεδιάσουν το πρόγραμμα λειτουργίας τους στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, αναφέρουμε παρακάτω αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου:

Άρθρο 4 / Παράγραφος 3

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/ΕΠΟ δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο Επιτροπής Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Καβάλας, κ. Γιώργο Σουφλέρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου και για τον καλύτερο προγραμματισμό εκ μέρους των σωματείων της Ένωσής μας, ενημερώνει ότι, όπως είναι αυτονόητο, θα γίνει πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Είναι υποχρέωση της Ένωσης και θα συμπεριληφθούν στις νέες προκηρύξεις των πρωταθλημάτων Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που αφορούν την απασχόληση προπονητών ποδοσφαίρου σε σωματεία ευθύνης της ΕΠΣ Καβάλας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο της Επιτροπής Προπονητών, κ. Γιώργο Σουφλέρη, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 6971886778 και 6907008807.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ένωσής μας, κ. Γιώργος Σουφλέρης, μετά από επαφές που είχε με τον ομόλογό του στην ΕΠΟ, κ. Κώστα Βρακά, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι πρόκειται να λειτουργήσει σχολή προπονητών ποδοσφαίρου UEFA B στη Θεσσαλονίκη.

Η σχολή θα διαρκέσει από 3 έως 9 Σεπτεμβρίου 2018 με ευθύνη της ΕΠΣ Μακεδονίας. Η τοπική Ένωση θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σχετικό ενημερωτικό υλικό, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν εν συνεχεία να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για τη φοίτηση τους στη σχολή από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

 

Γιώργος Σουφλέρης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών ΕΠΣΚ

Μετά από επαφές που είχε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ένωσής μας, κ. Γιώργος Σουφλέρης, με τον ομόλογο του στην ΕΠΣ Πιερίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου της Ένωσής μας ότι στην Κατερίνη πρόκειται να διεξαχθεί διήμερο σεμινάριο για ανανέωση των ταυτοτήτων προπονητών UEFA A και UEFA B.

Την εν λόγω σχολή, έχουν υποχρέωση να την παρακολουθήσουν, οι προπονητές που έχουν φοιτήσει σε σχολές μέχρι 31/ 12/ 2017, των διπλωμάτων UEFA  A και UEFA  B, Πιστοποιητικών των εν λόγω διπλωμάτων,  καθώς και αυτών της Γ.Γ.Α. και των εξομοιουμένων γυμναστών. Η συμμετοχή όλων των παραπάνω που ενδιαφέρονται να εργασθούν σαν προπονητές , είναι υποχρεωτική, προκειμένου  να έχει ισχύ η ταυτότητα τριετίας τους, (2019-2021).

Η σχολή είναι διήμερη και θα λάβει χώρα στις 13 και 14 Μαΐου 2018. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας, που βρίσκεται στη Νέα Έφεσσο Πιερίας και τις εξής ώρες:

Κυριακή 13-05-2018

09:00 έως 13:00 θεωρία

16:00 έως 20:30 πρακτική

 

 Δευτέρα 14-05-2018

08:30 έως 13:00 θεωρία

16:00 έως 20:30 πρακτική

Επίσης, καθορίζονται τα παράβολα συμμετοχής και η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ.
Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
– 80 € για τους προπονητές UEFA B’ (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017
-30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

 

Όσοι προπονητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΕΠΣ Πιερίας καλώντας στο τηλέφωνο 23510 27565, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτό.

 

Για την ΕΠΣ Καβάλας,

Γιώργος Σουφλέρης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών